Wageningen Dialogues

Dialoog helpt ons verschillende perspectieven en achtergronden beter begrijpen, de juiste onderzoeksvragen te bepalen, om een maatschappelijk debat te duiden of om stakeholders samen te brengen om in actie te komen. En dat is nodig, want we staan voor grote mondiale vraagstukken op het gebied van voedsel, biodiversiteit, gezondheid, energie en duurzaamheid. Verschillende standpunten en perspectieven helpen om antwoorden te vinden op deze uitdagingen. Maar samenwerken is niet zo makkelijk als het klinkt – en er spelen vaak meerdere dilemma’s.

Het is Wageningen Dialogue’s doel om (toekomstige) wetenschappers en maatschappelijke actoren bij te laten dragen aan de noodzakelijke transities in de WUR-domeinen door het inbedden van dialoog in hun dagelijkse werk en leven. Daarvoor bieden we workshops, ondersteuning en een inspirerend programma van dialogen. Laat je inspireren en ontdek hoe je de dialoog kunt gebruiken binnen je onderzoek, onderwijs en waardecreatie.

Belangrijke thema's

Het transformeren van ons voedselsysteem is niet alleen onvermijdelijk, het is ook noodzakelijk. Bij WUR streven we op verschillende manieren naar het bewerkstelligen van zulke grote transities. Naast wetenschappers werken ook activisten, politici en ondernemers op verschillende manieren aan het realiseren van verandering. Maar in plaats van anderen ervan te weerhouden anders te denken, zien we de waarde in van het verkennen van deze verschillen. Hoe kunnen we elkaar versterken in de transformatie van onze voedselsystemen naar duurzamer, gezonder en eerlijker?

Organiseer jij een dialoog?

Welk onderwerp zou baat hebben bij verschillende perspectieven? Ben je een dialoog aan het plannen? Informeer ons zodat we je kunnen ondersteunen waar nodig en jouw event toe te voegen aan ons kalender.

Neem contact op

Food System Power Dialogen

Door middel van dialoog smeedt WUR verbindingen tussen verschillende denkers en echte veranderaars in het voedselsysteem. Laten we verkennen hoe we onze rol anders invullen, welke paden we bewandelen, en welke krachtenvelden er spelen. Door wederzijds begrip en een gezamenlijke ambitie kunnen we onze horizon verbreden voor de mogelijkheden van transformatie op grotere schaal. Door elkaar uit te dagen en te inspireren kunnen we wellicht onverwachte allianties vormen. In deze dialoog serie brengen we een divers collectief van changemakers bijeen op onverwachte manieren. Bekijk de kalender voor alle geplande dialogen en neem contact op als jouw project, programma of evenement kan bijdragen aan het doel om veranderaars in het voedselsysteem met elkaar te verbinden.

Let’s Explore… WUR brede onderwerpen

Met de interne Let’s Explore sessies proberen we een plek te creëren voor twijfel, verwondering en verkenning, weg van de verharde discussies. Dit doen we in een serie van drie sessies rond onderwerpen die de WUR-gemeenschap aan het hart gaan, waarover deelnemers vanuit verschillende hoeken willen meepraten, en waarop we de rol en positie van WUR en elkaar kunnen aanscherpen.

Eerder verkenden we in Wageningen de verschillende perspectieven op de stikstofcrisis, onderzoek in opdracht en samenwerkingen met de fossiele industrie. Deze interne dialogen hebben veel teweeg gebracht, zoals een hernieuwd beleid rond (fossiele) samenwerkingspartners en een Wageningse visie op de dilemma’s rond de stikstofproblematiek. Bekijk de kalender voor de huidige onderwerpen of breng een onderwerp ter sprake.

Laatste nieuws