Activiteit

LEMURS ON A SINKING RAFT? The ballast of anthropogenic disturbances

Samenvatting

Wereldwijd worden tropische bossen bedreigd door ontbossing en veel diersoorten nemen af. Ook lemuren, primaten die leven op het eiland Madagaskar, worden ernstig bedreigd door menselijke verstoringen. Ik heb onderzocht hoe deze endemische primaten reageren op boskap en heb gevonden dat, ondanks dat boskap zowel de bosstructuur als -samenstelling langdurig verandert, herstellende bossen waardevol zijn als habitat voor lemuren. Verstoringen veroorzaken echter ook stress en kunnen de aanwezigheid van nematoden, de samenstelling van darmbacteriën en weerstand tegen ziekten beinvloeden. Er zijn lemuursoorten die alleen kunnen overleven in onaangetaste bossen. Andere lemuren geven juist de voorkeur aan enigszins verstoorde bossen. Maar één ding lijkt zeker: vrijwel geen enkele lemuursoort kan overleven zonder bos. Maatregelen gebaseerd op de resultaten van dit proefschrift kunnen bijdragen aan de bescherming van deze bijzondere halfapen en hun natuurlijke leefomgeving. Zodoende kunnen wij het vlot genaamd Madagaskar, met haar unieke flora en fauna, drijvend houden.

Foto's: Iris de Winter