Oorzaak 6: Walvissen zijn gedesoriënteerd door zonnevlekken

Trekvogels hebben een zintuig dat gebruikmaakt van een aardmagnetisch veld. Er zijn aanwijzingen dat ook walvisachtigen zo’n zintuig hebben. Zonneactiviteit verstoort het aardmagnetisch veld, het zou kunnen dat walvisachtigen hierdoor gedesoriënteerd raken.

"Zonneactiviteit waardoor geladen deeltjes de aard-atmosfeer in schieten verstoort het aardmagnetisch veld. Trekvogels hebben een zintuig dat gebruikmaakt van dit aardmagnetisch veld. Er zijn aanwijzingen dat ook walvisachtigen zo’n zintuig hebben. De zonnecyclus bereikt volgend jaar het maximum, maar deze winter spuwt de zon ook al veel deeltjes uit. Het zou dus kunnen dat walvisachtigen even gedesoriënteerd raken en het smalle deel van de Noordzee in zwemmen."

  • Uit: Wat is er met de gestrande potvissen aan de hand? Het mysterie van de massastranding - De Volkskrant - 5 mrt 2016