Product of dienst

Simulatiemodel KASPRO

Het simulatiemodel KASPRO berekent het kasklimaat, de energie- en CO2 huishouding in tuinbouwkassen in afhankelijkheid van het buitenklimaat, de bedrijfsuitrusting, de teelt en de gebruikte instelwaarden voor de kasklimaatregelaar. Met KASPRO kunnen de effecten van innovaties op het terrein van klimaatbeheersing en energievoorziening in de glastuinbouw worden onderzocht.

Met KASPRO kan nauwkeurig worden voorgerekend in hoeverre teeltomstandigheden worden verbeterd wanneer de bedrijfsuitrusting of de klimaatregeling wordt veranderd. Zo kan objectief en voorspellend worden bepaald onder welke condities bijvoorbeeld alternatieve kasbedekkingsmaterialen, het gebruik van belichting, koeling of andere manieren van CO2-dosering bedrijfseconomisch kunnen renderen en of de beoogde veranderingen van het teeltklimaat kunnen worden bereikt.

De groep Greenhouse Technology bestaat uit onderzoekers op het gebied van materialen en contructies, kasklimaatregeling, automatisering, software engineering, nutrientenvoorziening en teeltsystemen. Op al deze terrreinen wordt fundamentele kennis gecombineerd met kennis en ervaring uit de glastuinbouwpraktijk. Hierdoor kan Wageningen Plant Research in detail onderzoek uitvoeren, zonder het grote geheel uit het oog te verliezen. KASPRO is hierbij een uniek gereedschap dat rekening houdt met de wensen en randvoorwaarden, die tuinders ten aanzien van kasklimaat stellen en waarin alle complexe interacties tussen kasklimaat, gewas en energievoorziening zijn samengebracht.