Producten en diensten BU Glastuinbouw van WUR

Producten & Diensten

De business unit Glastuinbouw biedt een groot assortiment diensten en producten aan, waarvan telers, adviseurs en toeleveranciers, in een aantal gevallen gratis, gebruik kunnen maken.
Onze onderzoekfaciliteiten zijn uniek in de wereld: van kassen voor onderzoek naar duurzame gewasbescherming, via experimentele energiebesparende kassen tot meetopstellingen voor het doen van onderzoek aan kasmaterialen en het vroegtijdig signaleren van stress van het gewas.

Producten, diensten en modellen

Energie & Klimaat

Duurzame gewasbescherming

  • IPM Tool | hulpmiddel voor weerbaar telen en geïntegreerde gewasbescherming in de glastuinbouw

Teelt- en productiesystemen

Bloembollen

Water & Nutriënten

Kwaliteit & Productie