Gender+ Equality Plan (2024-2028)

Het WUR Gender+ Equality Plan (G+EP) versterkt de samenwerking om gelijkheid, diversiteit & inclusie, en sociale veiligheid te bevorderen op de WUR zelf en in al haar activiteiten. Het WUR G+EP is opgesteld conform de richtlijnen van de EU. Het schraagt de verdere ontwikkeling van een Gender+-SMART WUR.

Gendergelijkheid is een kernwaarde van de EU en is ook één van de VN Sustainable Development Goals (SDG 5) en een integraal aandachtsveld in hun beleid en programmering. Met SDG 10 (verminderen van ongelijkheden) vergt dit een intersectioneel of gender+ benadering die onderkent dat de genderdimensie dwarsdoorsneden kent met andere sociale dimensies van (on)gelijkheid. Voorbeelden daarvan zijn leeftijd, klasse, ras en etniciteit, religie, plaats, seksuele oriëntatie, gezondheids- en civiele status.

Verdere aanpak van bias, ongelijkheid en capacity building

Het G+EP is een volgende stap in WUR’s collectieve aanpak van bias en ongelijkheid in onderwijs en onderzoek, bestuur en leiderschap, recruitment en carrièreondersteuning, sociale veiligheid en werk-privé balans. G+EP werkt ook aan het versterken van de kennis en vaardigheden van studenten en staf om hieraan bij te dragen aan WUR zelf en haar sociale impact.

Download de PDF-versie van het Gender+ Equality Plan

Implementatie

De verantwoordelijkheid voor de implementatie is door de Raad van Bestuur gedelegeerd aan de Onderwijsdecaan, de Onderzoeksdecaan en de centrale directeur voor HRM. Samen vormen ze een Regiegroep. De regiegroep werkt in overleg met de in te richten werkgroep van in ieder geval de stafmedewerkers die de implementatie op de verschillende terreinen in onderlinge samenhang gaan uitvoeren. Voor de monitoring en evaluatie wordt gewerkt met jaarlijkse werkplannen en voortgangsrapportages.