Hoeveel dood hout is optimaal?

In een beheerd bos is vaak maar 1-3 m3 dood hout per ha aanwezig. Voor het verhogen van de biodiversiteit zou men op korte termijn kunnen streven naar 5-10 m3 afstervend of dood hout per ha. Ideaal daarbij is een verhouding 50-50 % staand-liggend.

Op de lange termijn is 30 m3 dood hout (5-8 bomen per ha) optimaal. Een ononderbroken aanbod van dood hout met verschillende verteringstadia en een spreiding in diktes is hierbij belangrijk. Onze bossen worden al lange tijd zodanig intensief beheerd, dat vele saproxyle soorten zijn verdwenen. Met een netwerk van veel dood hout in beheerde bossen kunnen ‘stepping stones’ gecreëerd worden die de ruimtelijke isolatie overbrugt en rekolonisatie van verloren habitats mogelijk maakt.