Roodaam

Provincie Noord-Holland
Ligging Castricum
Coordinaten 104.5-506.5
Hoogte tov NAP 3.8 tot 5.0 m
Oppervlakte 36.3 ha
Eigenaar/beheerder PWN Waterleidingbedrijf
Bijzondere status A-locatie/Natuura2000
Jaar van aanwijzing 1989
Delen beheerd tot 1989
FGR Kustduinen
Fysiotoop kroften; droge kalkrijke duinen; droge kalkarme duinen
PNV Duin-Eikenbos
Bosreservaat Rodaam in de Provinciale Waterleidingduinen
Bosreservaat Rodaam in de Provinciale Waterleidingduinen

Bosreservaat Rodaam ligt binnen het Noord-Hollands Duinreservaat. Het gebied is vanaf 1833 ontgonnen ten behoeve van de landbouw. De oudste eikenbossen in het bosreservaat stammen uit de periode 1875-1885, toen de landbouw in de duinen in verval raakte. De laatste open stukken duin werden met eikels bezaaid, nadat het gebied in 1934 in handen van de provincie kwam. Tegelijkertijd kwam er een einde aan de hakhoutcultuur en werden de hakhoutstoven omgezet naar spaartelgen. Behalve eik werden ook nog berk, eenstijlige meidoorn en gewone esdoorn aangeplant.

In het gebied is een gradiƫnt van kalkhoudende naar een ontkalkte bovengrond goed herkenbaar aan de soortensamenstelling. De meest kalkrijke plaatsen herbergen dauwbraam en grote brandnetel. De oppervlakkig ontkalkte gronden bieden een groeiplaats voor bosandoorn, gewoon heksenkruid en robertskruid. Struiken die de kalkhoudende ondergrond nog wel weten te bereiken, zijn eenstijlige meidoorn en wilde kardinaalsmuts. Bij verdere ontkalking breiden pijpenstrootje, wilde kamperfoelie en verschillende soorten zwarte braam zich uit en verdwijnen ook de kalkminnende struiken.

Kaart