Dataportal

Schelpdiermonitor

Welke schelpdieren leven in de Nederlandse kustwateren? Wat zijn de aantallen, biomassa’s en waar zitten ze precies? Hoe ontwikkelen bepaalde soorten zich? Wageningen Marine Research brengt voor u de omvang en verspreiding van Nederlandse schelpdiersoorten in kaart. De gegevens van de jaarlijkse inventarisatie worden voor u op gebruiksvriendelijke wijze inzichtelijk gemaakt via De Schelpdiermonitor.

Schelpdiervissers gebruiken dit soort informatie voor hun bedrijfsvoering. Ook beleidsmakers zijn geïnteresseerd in deze data. Bijvoorbeeld om de gevolgen in te schatten van zandsuppleties op stranden of vooroevers voor de schelpdierfauna.

De buitenwereld weet vaak niet dat wij meer registreren dan alleen kokkels en mosselen, en dat al gedurende enkele tientallen jaren. Via De Schelpdiermonitor kunnen we eindelijk informatie over de verspreiding en ontwikkeling van vele soorten schelpdieren toegankelijk maken voor iedere belangstellende.
Karin Troost, schelpdieronderzoeker

Wij ondersteunen u in het vinden van antwoorden

Wageningen Marine Research presenteert haar meerjarige dataverzamelingen van het populatieverloop van deze schelpdieren in vijf subkaarten.

Binnen elke Monitor kunt u de verspreiding en het populatieverloop van diverse soorten schelpdieren (dichtheid en biomassa) in de zoute Nederlandse kustwateren op eenvoudige wijze inzien. U kunt zelf de gewenste soorten selecteren, en door de afzonderlijke jaren scrollen.

Schelpdiersurveys

Om te kunnen bepalen hoeveel er mag worden gevist, moet je weten wat de bestandsgroottes van schelpdieren zijn in de Nederlandse kustwateren. Daarom brengen onze onderzoekers sinds 1990 jaarlijks de actuele omvang van de bestanden aan commercieel interessante soorten en hun verspreiding in kaart. Deze inventarisaties zijn primair gericht op de kokkel (Cerastoderma edule), mossel (Mytilus edulis), Amerikaanse zwaardschede (ook wel ‘mesheft’ genaamd; Ensis leei), halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata) en Japanse oester (Crassostrea gigas). Daarnaast worden ook alle aangetroffen andere soorten schelpdieren, krabben en stekelhuidigen geregistreerd.

De meeste schelpdiereninventarisaties maken deel uit van de Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) voor de visserij, en wordt jaarlijks uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De inventarisatie die wordt uitgevoerd in het sublitorale deel van de Waddenzee gebeurt in opdracht van de Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees meer over schelpdieronderzoek in het dossier

Meer data