Banner

Bodem-redox Simulatie

Gepubliceerd op
28 juni 2019

In de Bodem-redox Simulatie stapt de leerling in de schoenen van een milieutechnoloog en brengt zijn/haar scheikundekennis in de praktijk door bodemverontreinigingen te saneren. De leerling ontdekt welke eenvoudige redoxkoppels gebruikt kunnen worden om verontreinigingen te laten reageren. Daarbij krijgt hij/zij inzicht in de basistechnieken van bodemsanering en ontdekt hoe ingenieurs zowel handig gebruik maken van chemische reacties als van biologische processen.