Vriend worden van UFW

Ja, ik word Vriend van University Fund Wageningen

Naam*
Adres*
Postcode en plaats*
Betalingsgegevens
i

Minimale maandelijkse bijdrage bedraagt 5 euro. Vul alleen een getal in.

Door verzending van dit formulier, geeft u toestemming aan:  

  • Stichting Universiteitsfonds Wagenings om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven inzake Vrienden van UFW.    
  • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van stichting Universiteitsfonds Wageningen inzake Vrienden van UFW.
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.