Koeien in de wei

Landbouw in veengebieden

Veenlandschappen maken een groot deel van Nederland uit en vormen onze slappe ondergrond. Om in deze landschappen te leven moeten we ze op slimme manieren inrichten en gebruiken. Hoe kunnen we er landbouw bedrijven zonder dat de bodem nog meer daalt en zonder dat er nog meer broeikasgassen vrijkomen, waarbij agrariërs een leefbaar inkomen hebben? Planten en bomen op erven van boerenbedrijven kunnen bijdragen aan de biodiversiteit in veenweidegebieden. Boeren kunnen daarmee aanvullend inkomen verwerven. En zijn er vormen van woningbouw mogelijk op de slappe ondergrond? Hoe ziet het landschap er in de toekomst dan uit?

Veenonderzoekers bij Wageningen University & Research maken visies voor de inrichting van veengebieden op de lange termijn, die bestand is tegen een veranderend klimaat. Zij zoeken naar verdienmodellen en inrichtingen die passen bij het bodem-watersysteem in de veengebieden en naar nieuwe vormen van landbouw en natuur die daarop zijn aangepast.