Hergebruik zij- en reststromen

(BO-57-001 en BO-57-101) - Organische rest- en zijstromen komen op alle plekken in de agri-food en tuinbouwketen vrij, van de primaire sector en de verwerkende industrie tot en met de retail, horeca, consumenten en steden. Hergebruik van de organische rest- en zijstromen op de verschillende plekken in de keten kan een andere insteek vragen.

Daarom zijn verbindingen tussen de schakels, tussen sectoren en naar andere sectoren, noodzakelijk om hergebruik mogelijk te maken. Een integrale aanvliegroute met aandacht voor het bouwen van brede consortia, maar ook borging van kwaliteit en veiligheid, inpassen in bestaande productiesystemen, aandacht voor de logistiek, ondersteunen van cases en pilots en het aanpassen van wet- en regelgeving is noodzakelijk om de missie ten uitvoer te brengen. Daarnaast is het noodzakelijk de eigenschappen van reststromen via omzettingstechnologie├źn de juiste functionaliteit te geven voor de toepassing. Hiervoor zijn enzymatische en clean label-strategie├źn voor wat betreft de food- en feedwaardeketen noodzakelijk en enzymatische en/of (bio)chemische voor de non-foodwaardeketen.

Projecten: