Horsten

Provincie Zuid-Holland
Ligging Wassenaar
Coordinaten 88.5-460.2
Hoogte tov NAP -0.7 tot 0 m
Oppervlakte 47.8 ha
Eigenaar/beheerder Het Koninklijk Huis
Bijzondere status
Jaar van aanwijzing 1997
Delen beheerd tot 1997
FGR Laagveengebied
Fysiotoop strandwallen, strandvlakten, zoete veenweiden, overgangsvenen
PNV Ruigt Elzenbos
De Horsten, een koninklijk bosreservaat
De Horsten, een koninklijk bosreservaat

Het bosreservaat maakt deel uit van het Koninklijk Landgoed De Horsten dat een samenvoeging is van de landgoederen Raaphorst, Eikenhorst en Ter Horst. Het bosreservaat ligt grotendeels op Raaphorst.

Door het gebied loopt een brede boezemsloot en enkele kleinere sloten. Een grote laan met eik en beuk en onderplant van taxus loopt van noord naar zuid.

De herbebossing van het toen vrijwel ontboste Raaphorst vond plaats in 1780. De hakhoutcomplexen van eik en es zijn rond 1800 aangelegd. Exploitatie van het hakhout duurde tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw.

Het bosreservaat ligt op een gradient van hogergelegen zandgronden met eik, berk en esdoorn. Via moerige gronden met zwarte elzen en zachte berk, naar laaggelegen veengronden met mengingen met gewone es, zwarte els en berk of essenhakhout. Ook komen hier populierenbossen voor. Behalve op de hoogste delen van het bosreservaat, domineert braam. Ook komen brede stekelvaren en moeraszegge regelmatig voor,

Helemaal in het zuiden van het bosreservaat duiken in het veen enkele standwallen op. Deze zijn direct aan de vegetatie te herkennen en zijn begroeid met zomereik of beuk.

Kaart