Lheebroeker Zand

Provincie Drenthe
Ligging Dwingeloo
Coordinaten 226.2; 539.3
Hoogte tov NAP +13 m
Oppervlakte 39.3 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status A-locatie
Jaar van aanwijzing 1983
Delen beheerd tot 1983
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop landduinen, forten en overstoven laagten, uitgestoven laagten
PNV Droog Zomereiken-Berkenbos
Lheebroek
Lheebroek

Het bosreservaat maakt deel uit van het Nationaal Park Het Dwingelderveld en ligt vrijwel geheel in stuifzandgebied. Lheebroeker Zand toont een schakering van stuifzandruggen, overstoven plateaus, forten en uitgestoven laagten. In de ondergrond komen keileem en keizand voor, waarop hier en daar grondwater stagneert. In het algemeen is het gebied droog.

Het bos bestaat uit grove den aangelegd rond 1925. Een klein deel van het bosreservaat bestaat uit een ouder vliegdenachtig grovedennenbos uit 1896 met een dichte mat van kraaiheide. Verspreid komen kleine eenheden met zomereik of fijnspar voor, eveneens uit 1925. In het hele bosreservaat komt jeneverbes voor.

Geleidelijk is een struiklaag met eik en berk ontstaan, eerst op de forten en overstoven plateaus, later in de uitgestoven laagten. Deze verjonging wordt in een later stadium gevolgd door verjonging van besdragende soorten: sporkehout, Amerikaans krentenboompje en Amerikaanse vogelkers. Vanuit naburige bossen vindt kolonisatie van het bosreservaat plaats door hulst en beuk.

zie ook: www.staatsbosbeheer.nl >>natuurgebieden>>

Kaart