Over University Fund Wageningen

Dankzij de steun van vele donateurs draagt University Fund Wageningen bij aan activiteiten die een verschil maken voor de studenten, onderzoekers en ondernemers van Wageningen University & Research (WUR).

Onze missie

University Fund Wageningen is de onafhankelijk expert in het verbinden van gevers met bijzondere WUR-talenten en -onderzoek. Door de extra filantropische steun kunnen projecten en talenten die niet (geheel) voor reguliere funding in aanmerking komen toch worden gerealiseerd en versneld.

Hiermee vergroten we al sinds 1951 de impact van de WUR en werken we mee aan de Wageningse missie. Met steun aan fundamenteel en baanbrekend onderzoek, aan een gedegen opleiding van WUR-studenten en aan het stimuleren van ondernemerschap; alledrie nodig om oplossingen te vinden voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

Onze focus

Beleidsplan 2023 - 2027

Benieuwd waar wij ons de komende jaren voor in gaan zetten? Lees het in ons beleidsplan!

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Bestuur

FIN Code Goed Bestuur label.png

Het bestuur van Stichting Universiteitsfonds Wageningen verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2023.

Groepsfoto van het bestuur

Het bestuur van de stichting University Fund Wageningen (UFW), juridisch een voortzetting van Stichting Wageningen Universiteits Fonds (WUF), bestaat uit:

ir. Jacqueline Pieters, voorzitter Universiteitsfonds Wageningen
ir. Jacqueline Pieters, voorzitter Universiteitsfonds Wageningen

Nevenfuncties:

 • Non-executive Board & Chariman Audit Committee Calysta Inc.
 • Chairman of Strategic Advisory Board of Strike Two, The New Fork (blockchain)
 • Member of Board of Breadfruit House Foundations, Breadfruit House Foundation Dominica
Sebastiaan Berendse, directeur WUR Corporate Value Creation
Sebastiaan Berendse, directeur WUR Corporate Value Creation

Nevenfuncties:

 • Advisory Board Startlife
 • Advisory Board Shift Invest
 • Member Innovation Advisory Committee Witteveen+Bos
Prof.dr.ir. Wouter Hendriks, Dean of Research, WUR
Prof.dr.ir. Wouter Hendriks, Dean of Research, WUR

Nevenfuncties:

 • Professor of Animal Nutrition, Wageningen University & Research
 • Professor of Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University
 • Chairman, International Advisory Board GMP+
 • Advisory Board, Scholtus Special Products
Willem de Feijter, penningmeester
Willem de Feijter, penningmeester
dr. Harry Paul
dr. Harry Paul

Nevenfucties:

 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Salem wonen met zorg
 • Lid Maatschappelijke Raad Gevangenenzorg Nederland
 • Lid Deputaatschap Kerk en Overheid gereformeerde Gemeenten
 • Voorzitter externe klachtencommissie Prisma
 • Lid van de Raad van Beheer voor het Kroondomein
Drees Peter van den Bosch
Drees Peter van den Bosch

De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning.

ANBI

Fiscaal/ANBI nummer: 00.54.52.119

University Fund Wageningen heeft de algemeen-nut-beogende-instelling (ANBI) status. Dit betekent dat giften geheel ten goede komen aan het University Fund Wageningen omdat wij niet belastingplichtig zijn. Ook maakt dit schenken aan het University Fund fiscaal aantrekkelijk. Giften zijn vaak aftrekbaar van de belasting, ook in het buitenland. 

Heeft u hierbij hulp nodig of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via ufw@wur.nl.

Privacy, gedragscode en klachtenregeling

Privacy en cookieverklaring

Voor onze Privacy en Cookieverklaring verwijzen wij u graag door naar de Privacy en Cookieverklaring van Wageningen University & Research (WUR) binnen deze website.

Gedragscode

Het Universiteitsfonds Wageningen volgt de gedragscode van WUR. De gedragscode van WUR wordt vorm gegeven door een WUR-breed kader aan huis- en gedragsregels met betrekking tot integriteit, privacy en omgangsvormen, en is van toepassing op alle medewerkers en studenten van de WUR. Hierin staat hoe we met elkaar en met de buitenwereld omgaan. WUR kent verder regelingen die voorzien in klachtenprocedures bij misstanden zoals de Klokkenluidersregeling en de Regeling Ongewenste Omgangsvormen en hulp en begeleiding bij de aanpak van ongewenst gedrag. Daarnaast heeft WUR een anti-corruptie code opgesteld voor personeel dat betrokken is bij internationale projecten. Het kader van verschillende codes en regels is te raadplegen op de WUR-pagina Integriteit en Privacy.

Ook heeft de WUR samen met alle andere Nederlandse universiteiten, verenigd in de Universiteiten van Nederland, een statement over sociale veiligheid opgesteld, dat in april 2019 is gepubliceerd.

De UFW-medewerkers hebben een dienstverband bij WUR. Zij hebben conform overige WUR-medewerkers in hun aanstellingsbrief getekend voor onder andere de Integriteitscode van WUR en toestemming gegeven voor vermelding van hun nevenwerkzaamheden.

Klachtenregeling

De klachtenprocedure is van toepassing op alumni, donateurs, potentiële donateurs en aanvragers van beurzen en subsidies. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Het Universiteitsfonds Wageningen (UFW) hecht veel belang aan correcte afhandeling van klachten: het onderhouden van een goede relatie met alumni, donateurs en andere belanghebbenden is immers essentieel voor het fonds. Samenwerken met onze alumni en filantropische partners is de kern van het werk van UFW. Klachten zijn een waardevolle bron van informatie over het functioneren van het UFW, op basis waarvan we onze werkwijze en/of processen kunnen verbeteren. Ook opmerkingen, nuttige tips over hoe we ons werk beter kunnen doen of wensen worden genoteerd. Zo krijgen we meer inzicht in wat belangrijk is voor onze alumni en donateurs en waar we als organisatie aan kunnen werken om klachten te voorkomen.

Wat is een klacht?

Het is een door UFW ontvangen uiting van ontevredenheid over UFW in het algemeen of een UFW-dienst, -product of -medewerker.

Indienen van een klacht

Klachten kunnen op de volgende manieren worden ingediend bij het UFW:

* in persoon * telefonisch: 0317-484054 * per e-mail: ufw@wur.nl * via het contactformulier * per post: Postbus 9101, 6700 HB Wageningen

Beantwoorden van een klacht

Klachten die in persoon of telefonisch worden ingediend, zullen zo veel mogelijk direct worden beantwoord. Indien er voorafgaand aan het antwoord een onderzoek moet plaatsvinden, wordt tijdens het gesprek afgesproken wanneer de klacht wordt afgehandeld.

Schriftelijke klachten, ontvangen via het contactformulier, e-mail of post, worden zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen - telefonisch of schriftelijk – afgehandeld. Indien afhandeling meer tijd kost, wordt er eerst een bevestiging van ontvangst uitgestuurd naar degene die de klacht bij UFW gemeld heeft. Tevens wordt een tijdsindicatie gegeven wanneer de klacht afgehandeld zal zijn.

UFW is actief op social media en houdt reacties op deze kanalen in de gaten. We reageren hier zo snel mogelijk op. Mocht er meer informatie nodig zijn, dan wordt dit aangegeven en wordt daarop teruggekomen.

Rapportage

Van de ontvangen klachten wordt een rapportage gemaakt, zodat zichtbaar is over welke onderwerpen klachten zijn ontvangen. Deze rapportage wordt tenminste eenmaal per jaar voorgelegd aan het bestuur. Op basis hiervan kan het bestuur het beleid aanpassen om klachten over hetzelfde onderwerp in de toekomst te voorkomen. In het bestuursverslag, dat samen met de jaarrekening jaarlijks wordt gepubliceerd, wordt vermeld hoeveel klachten er zijn binnengekomen, de aard van de klachten en hoe deze zijn afgehandeld.

Bankgegevens en contact

Bankgegevens

IBAN: NL57ABNA0539314005 BIC: ABNANL2a t.n.v. Universiteitsfonds Wageningen Kvk-nummer: 41047850Fiscaal nummer: 54.52.119

Postadres en secretariaat

Postbus 9101 6700 HB WageningenBodenummer 192T: (0317) 48 40 54E: ufw@wur.nl