Nieuws

Larve op snackbardieet als alternatief voor soja

Gepubliceerd op
19 november 2021

Larven zoals die van de zwarte soldaatvlieg (Black Soldier Fly, BSF) kunnen een belangrijke nieuwe schakel in kringlooplandbouw vormen. Ze groeien goed op nog onbenutte afvalstromen zoals cateringafval of varkensmest die op dit moment nog niet zijn toegelaten om te voeren aan insectenlarven. Daarmee kunnen we in de toekomst nutriënten benutten die tot nu toe in de verbrandingsoven belandden. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research. De larven zijn door een recente Europese wetswijziging in te zetten als varkens- of kippenvoer.

Als we verloren eiwitten terug kunnen brengen in de kringloop, is er minder extern eiwit zoals soja nodig.

“Eén van de missies van kringlooplandbouw is het terugdringen van rest- en afvalstromen.”, legt onderzoeker Teun Veldkamp uit. Hij werkt bij Wageningen Livestock Research en doet veel onderzoek naar het kweken en benutten van insecten. “Als we verloren eiwitten terug kunnen brengen in de kringloop, is er minder extern eiwit zoals soja nodig. Larven zijn niet kieskeurige eters. Het zijn daarom kampioenen in het opwaarderen van reststromen waar wij mensen niets meer mee kunnen of willen.”

Teun Veldkamp, onderzoeker insecten als diervoeding

Veldkamp en collega’s voerden een proef uit waarbij ze onderzochten op welk dieet larven het best groeien: “We hadden 7 bakken met daarin duizenden larven. Elke bak larven kreeg ander voer:

  • Cateringafval (SW, afval van (fastfood)restaurants)
  • Vaste varkensmest (PMS)
  • Vloeibare varkensmest vermengd met kippenvoer (PMLCF)
  • Digestaat (BTFS, een bijproduct uit de suikerindustrie)
  • Olijfpulp (OP)
  • Bermgras (SG)
  • Controlegroep: regulier kippenvoer (CF)

Elke bak met een dieet werd driemaal ingezet dus in totaal zijn 21 bakken met in totaal 7 diëten getest.

De resultaten waren veelbelovend waar het gaat om cateringafval en vaste varkensmest. De larven die cateringafval gevoerd kregen, werden zelfs bijna twee keer zo zwaar als de controlegroep.

Tabel met uitkomsten van larven van zwarte soldaatvliegen gekweekt op zeven verschillende substraten
Tabel met uitkomsten van larven van zwarte soldaatvliegen gekweekt op zeven verschillende substraten

Ammoniak en CO2

De onderzoekers maten ook de emissies boven de voerbakken. Daaruit blijkt een directe relatie met de goed of slecht presenterende afvalstromen. Bij cateringafval en varkensmest waren de CO2-emissies hoog, maar de ammoniak laag. Bij de slechter presterende olijfpulp en bermgras was juist het omgekeerde het geval. “En dat is ook wel logisch”, legt Veldkamp uit, “Olijfpulp en bermgras is rijk aan celstof en dat is moeilijker verteerbaar, zelfs voor een larve.”

Toekomstperspectief

“Samengevat lijkt het erop dat de larve een belangrijke nieuwe schakel in de kringlooplandbouw kan vormen.”, zegt Veldkamp, “Eerder onderzoek van mijn collega Soumya Kar toonde bijvoorbeeld al aan dat biggen die BSF gevoerd krijgen net zo gezond of gezonder zijn dan biggen die regulier voer krijgen.

In vervolgonderzoek bekeken we hoe de larven groeiden op substraten die verschilden in chemische samenstelling en ook welke invloed dit had op de chemische samenstelling van de larven en de frass (combinatie van insectenpoep, vellen die ontstaan tijdens de verschillende stadia van ontwikkeling, en substraat dat achterblijft na de larvenkweek). Publicaties hierover zijn nog in ontwikkeling.”

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het KennisBasis-programma 34 Circulair en Klimaatneutraal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Datzelfde ministerie is opdrachtgever en financier van dit onderzoek.