Nieuws

Gestructureerd en effectief bodemdata verzamelen

Gepubliceerd op
27 juni 2019

Binnen het BRO project 'Sensoren en Satellieten' proberen we de gereedschapskist van (bodem)data inwinningstechnieken uit te breiden met methoden en technieken die ons in staat stellen om iedere informatievraag effectief en efficiƫnt te beantwoorden. Daarbij maken we gebruik van bestaande open data zoals bodem en landgebruikskaarten, bestaande puntdata (BIS en DINO) en hoogtemodellen (AHN), landschappelijke bodemkartering, maar we kijken ook steeds meer naar bijvoorbeeld satellietdata en vlakdekkende en punt sensoren (proximal sensing). Iedere informatievraag is anders, daarom ontwikkelen we een methode om de keuze voor een bepaalde combinatie van data en technieken gestructureerd te kunnen maken, recent gepubliceerd in het rapport 'Selectie van inwinningstechnieken voor bodemdata'. Een van de nieuwe technieken is het meten van de textuur (grondsoort en kleigehalte) van de bouwvoor met een gammaspectrometer onder een drone, nu ook gepubliceerd.

Een ander onderzoek waar we nog mee bezig zijn is een test met het meten van de veendikte of bovenkant veen in de Eempolder met EMI en grondradar. In de Eempolder kijken we ook naar de meerwaarde van satellietbeelden bij het in kaart brengen van de veendikte, dit is onderzoek van Kees Teuling. We hopen dat deze methode in combinatie met beter zicht op de mogelijkheden en nauwkeurigheden plus kosten van deze technieken ons nog beter in staat stellen diverse bodeminformatievragen op verschillende schaalniveaus gestructureerd, efficiƫnt en effectief te beantwoorden.