Nieuws

Nationale Wetenschapsagenda: WUR in 4 onderzoeksprojecten

Gepubliceerd op
13 juni 2019

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). In totaal doet WUR dit jaar mee aan vier NWA-projecten. WUR krijgt de coördinatie over een groot, nieuw onderzoek hoe insecten als veevoer kunnen worden ingezet.

De toegekende onderzoeken richten zich onder andere op urgente medische vraagstukken, vraagstukken over jeugd en gedrag, klimaatverandering en leefomgeving, maar ook digitale veiligheid en historische vraagstukken. Binnen de consortia is er een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke partners: variërend van publieke partijen zoals de Politieacademie en Rijkswaterstaat tot organisaties zoals de Dierenbescherming en het Rode Kruis. Ook het bedrijfsleven is vertegenwoordigd door o.a. Royal IHC, ABN Amro en Bayer.

Project waar WUR coördinator van is:

Insects as sustainable feed for a circular economy: interdisciplinary approach to value chain development

Samen met de partners gaat WUR kijken hoe insecten als een soort ‘minivee’ gekweekt kunnen worden om te dienen als duurzaam veevoer in een circulaire economie. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met partners, waaronder Universiteit Groningen, NVWA, insectenbedrijven en de Rabobank.

Lees het nieuwsbericht:

Projecten waar WUR aan deelneemt:

Living on Soft Soils: Subsidence and Society

Wageningse bodemonderzoekers gaan aan de slag met nieuw onderzoek naar bodemdaling in Nederland. Omdat meetoplossingen steeds sneller verouderen, wordt geïnvesteerd in nieuwe meet- en modelleringsmethoden. Op die manier kunnen beslissingen over bodemdaling worden genomen op basis van feitelijke kennis.

Lees het nieuwsbericht:

Preparing for vector-borne virus outbreaks in a changing world: a One Health Approach

Wetenschappers van WUR gaan zich binnen samenwerkingsverband Netherlands Centre for One Health (NCOH) bezighouden met infectieziekten die overgebracht worden door insecten zoals muggen, onderzoeken hoe veranderingen in klimaat, landbouwmethode, waterbeheer en reizen bijdragen aan risico op uitbraken.

Lees het nieuwsbericht:

Self Defense: Mimicking natural deterrent strategies in plants using adhesive spheres and volatiles

Zo gaan plantenwetenschappers van WUR samen met partners proberen een manier te vinden om kleverige klierharen van planten na te maken, geïnspireerd door de natuur zelf. Het doel van dit onderzoek is een revolutionair alternatief te ontwikkelen voor chemische gewasbeschermingsmiddelen.