Nieuws

Nederland het eerste land met een officiële bijdrage voor de GSOCMap

Gepubliceerd op
13 september 2017

‘Thank you for the data and the metadata. This is the first official submission for the GSOCmap project and it's made by the Netherlands.’

Zo luidde de reactie van het Global Soil Partnership (FAO) op de levering van de Soil Organic Carbon kaart van Nederland door Wageningen Environmental Research (Alterra). 

De kaart gaat onderdeel vormen van een Global Soil Organic Carbon map (GSOCMap) en dient ter ondersteuning van Sustainable Development Goal Indicator 15.3.1. Deze SDG gaat over de hoeveelheid aangetaste bodem wereldwijd en de afname van organische stof is een van de vele vormen van aantasting waarmee we te maken hebben. De wijze waarop de nationale kaarten geproduceerd moeten worden is beschreven in de GSOC mapping guideline. Omdat de bodemdata in Nederland al jarenlang zorgvuldig wordt beheerd en omdat we ‘digital soil mapping’ vaardigheden meer dan in de vingers hebben, konden we snel leveren zodra het verzoek van GSP binnenkwam.

De kaart beschrijft de hoeveelheid organisch koolstof in de laag 0 – 30 cm. De specificaties vragen om 1 km grids. Dat is geschikt om de voorraden op wereldschaal in beeld te brengen, maar te grof om een goed beeld voor Nederland te geven. Om die reden hebben we ook een kaart met 25 m grids gemaakt.

We wachten met spanning op de publicatie van de complete GSOCMap, gepland voor 5 december. We houden u op de hoogte!