Nieuws

WUR aangesloten bij Nederlandse AI Coalitie

Gepubliceerd op
15 oktober 2019

Kunstmatige Intelligentie (AI) speelt een steeds grotere rol in onze economie en samenleving. Om Nederland op de kaart te zetten als AI-land heeft de Nederlandse AI Coalitie (NLAIC) haar actieagenda gepresenteerd op 8 oktober in Den Haag, de dag dat het kabinet haar Strategisch Actieplan AI voor Nederland presenteerde. Wageningen University & Research gaat bijdragen aan deze coalitie, vooral in het domein AgriFood.

“AI gaat de wereld zoals we die kennen drastisch veranderen. Met de Nederlandse AI Coalitie willen we zorgen dat ons dat niet overkomt, maar dat we als Nederland zelf de touwtjes in handen houden en dat elke Nederlander er vertrouwen in kan hebben en er uiteindelijk beter van wordt. Dat kan alleen als we als overheid samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en het onderwijs er de schouders onder zetten”, aldus Focco Vijselaar, van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en mede-initiatiefnemer van het initiatief.

Privaat en publiek geld

De NL AI Coalitie heeft WUR gevraagd te participeren in het domein AgriFood. WUR is al langere tijd actief op dit gebied. Bijvoorbeeld met het Wageningen Data Competence Center (WDCC), met de onderzoeksprogramma’s Digital Twins, Data Driven & High Tech, een aanvulling op de vakken Data Science in het onderwijs, en recent met een nieuwe impuls in data science.

Zo zijn ook de andere deelnemers actief binnen deze coalitie, elk op hun eigen expertisegebied. Er is gekozen voor terreinen waarin Nederland zich internationaal kan onderscheiden zoals de agrosector, de zorg, technische industrie en veiligheid. Deze samenwerking wil bevorderen dat er meer privaat en publiek geld vrijkomt. De wens van coalitie is om de komende zeven jaar over een bedrag van ruim twee miljard euro te beschikken. Daarmee kunnen zo’n 400 extra onderzoekers en nieuwe AI-initiatieven worden gefinancierd.

Actieagenda en topcentrum

De coalitie heeft een actieagenda opgesteld met als belangrijk actiepunt de vorming van één nationaal AI kennis- en innovatienetwerk, dat alle verschillende AI-initiatieven van bedrijven en onderzoekscentra gaat verbinden. Verder staan er vele acties op de agenda die zijn gericht op human capital, research en innovatie, data delen, maatschappelijke acceptatie en inclusie en startups en scale-ups. Ook zijn grootschalige acties in voorbereiding om bijvoorbeeld werknemers en werkgevers binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) bewust te maken van de kansen van AI en bijscholing te bieden voor digitale vaardigheden.

Verder werkt NLAIC aan een plan om een Europees topcentrum voor AI-onderzoek naar Nederland te halen. Dit kan de nu nog relatief goede uitgangspositie van Nederland verder versterken en werken als een magneet voor nieuw talent en bedrijvigheid.

De Nederlandse AI Coalitie

De Nederlandse AI Coalitie is oorspronkelijk een initiatief van VNO-NCW MKB-Nederland, het ministerie van EZK, TNO, Seedlink, Philips, Ahold Delhaize, IBM, en Topteam Dutch Digital Delta. Ondertussen hebben zich ruim 65 bedrijven uit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties hierbij aangesloten, waaronder Wageningen University & Research.