Nieuws

Wageningen University lanceert Bètasimulaties voor het voortgezet onderwijs

Gepubliceerd op
11 mei 2015

De drie interactieve computersimulaties, ontwikkeld door Bètasteunpunt Wageningen, zijn bedoeld voor lessen in de bovenbouw van het VWO. Een simulatie over populatie-ecologie op Bonaire voor Biologie, bodemsanering voor Scheikunde en wolkenfysica voor Natuurkunde. Leermiddelen die wetenschappelijke modellen op een aantrekkelijke manier in de klas brengen.

Met de simulaties beoogt Bètasteunpunt Wageningen de lesstof in aantrekkelijke contexten te plaatsen. Leerlingen verwerven op een speelse manier nieuwe inzichten. Daarbij passen ze basisbegrippen uit natuurwetenschappen toe op situaties uit de praktijk door verschillende scenario’s uit te spelen. De simulaties zijn gebaseerd op Wageningse rekenmodellen die vertaald zijn naar een toegankelijk en interactief format. De Bètasimulaties bieden een interessante afwisseling op de reguliere lessen en zijn aansluitend bij het examenprogramma van het voortgezet onderwijs. Er zijn ongeveer drie lessen nodig per simulatie.

Bodem-redox

In de bodem-redoxsimulatie stappen de leerlingen in de schoenen van een milieutechnoloog en ruimen ze vervuilde bodems op. Het laat de toepassing zien van redoxreacties. Redoxreacties blijven in de scheikundeles vaak abstracte oefeningen in het combineren van halfreacties. De simulatie moet leerlingen laten zien hoe de theorie in de praktijk wordt toegepast. Jurgen Wernsing, Projectleider Bodemsanering bij Grontmij, vindt dat de makers daarin goed geslaagd zijn: ”Dit is een leuke kennismaking met ons vakgebied. Het laat zien hoe belangrijk chemie is bij bodemsanering.” De digitale sanering beschrijft wel een ideale situatie, zegt Wernsing. Eén waarbij de vervuilende stof netjes verdeeld zit in de grond, en er geen onverwachte ophopingen van vervuiling in de grond zit. ”Zo kom ik ze graag tegen.”

Papegaaien

Voor biologielessen is er de verbeterde versie van de simulatie van een bedreigde populatie geelvleugelamazone papegaaien op Bonaire. Die simulatie is gebaseerd op ecologisch onderzoek welke uitgevoerd is door onderzoeksinstituut Alterra. De leerlingen stellen een reddingsplan op voor de papegaai, die onder andere bedreigd wordt door de achteruitgang van de natuur, stropers, en de ratten en katten die door de mens naar het eiland zijn gebracht. In de simulatie ontdekken leerlingen stapsgewijs hoe groot de invloed van de verschillende bedreigingen is op de papegaaienpopulatie, om uiteindelijk een plan op te stellen dat ervoor moet zorgen dat het populatie-aantal in de 21ste eeuw weer boven de 1000 komt.

Wolkenvorming

De derde simulatie is bedoeld voor de natuurkundeles. Leerlingen ontdekken onder welke omstandigheden wolken gevormd worden gedurende de dag. De hoogte van de grenslaag, de onderste laag in de atmosfeer, speelt daarin de hoofdrol. Door vegetatie, seizoen en plaats op de aardbol te variëren, kunnen leerlingen uitrekenen onder welke omstandigheden wolken worden gevormd. De simulatie is een versimpelde versie van het model dat Wageningse meteorologen recent publiceerden in een wetenschappelijk tijdschrift. “De theorie wordt tastbaar,” zegt Marcel Brouwer, docent Natuurkunde aan het Pantarijn. “Wolkenvorming is iets dat je buiten zelf kunt zien. Bovendien is het een andere manier om de computer te betrekken in de les. Meestal is het een hulpmiddel waarop je verslagen maakt of oefenvragen doet. Bij de simulatie speelt de computer juist de hoofdrol.”

De simulaties zijn te vinden via www.betasimulaties.nl. Via deze website zijn ook de bijbehorende lesbrief, het docentenmateriaal en een inleidende presentatie op te vragen. Meer informatie vind je ook via www.wur.nl/betasimulaties


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jeroen Sijbers, projectleider Bètasteunpunt Wageningen, 0317 481645, jeroen.sijbers@wur.nl

Betasimulaties.nl is een platform met simulaties voor gebruik binnen het voortgezet onderwijs gemaakt op initiatief van Bètasteunpunt Wageningen en game-ontwikkelaar QLVR, ontwikkeld met steun van Wageningen University en Platform Bèta Techniek.