Nieuws

De overheid kan veel meer doen met haar grond

Gepubliceerd op
23 mei 2017

Ongeveer 30 procent van alle grond in Nederland is in bezit van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Een groot deel ervan is in gebruik voor infrastructuur, nutsvoorzieningen, defensie, natuur e.d. Maar er zijn ook overheidsgronden die worden verpacht aan derden, of die tegen zo laag mogelijke kosten zelf worden beheerd. Deze grondposities van de overheid kunnen veel beter worden benut dan tot op heden het geval is, zeggen onderzoekers van Wageningen Environmental Research (Alterra).

“We kregen vanuit de provincies Noord-Brabant en Limburg de vraag hoe overheidsgronden, buiten het Nationale Natuurnetwerk, toch op een of andere manier gekoppeld zouden kunnen worden aan maatschappelijke waarden als verbetering van de biodiversiteit, de milieukwaliteit en de waterkwaliteit,” zegt projectleider Wim Nieuwenhuizen.

Uit het onderzoek blijkt dat de potentie van deze gronden groot is. Zo hebben de onderzoekers in een ronde langs de provincies vele inspirerende voorbeelden gezien van de inzet van deze gronden voor diverse beleidsdoelen. Op een poster hebben zij een aantal mooie voorbeelden gezet om overheden te inspireren om meerdere beleidsdoelen tegelijkertijd te behalen met de inzet van hun grondbezit. Deze variëren van sociaal bosbeheer, tijdelijke natuur tot het verbinden van maatschappelijke voorwaarden aan verpachtingen en het actief inspelen op initiatieven uit de samenleving (‘natuur op uitnodiging’). Daarbij geven zij aan wat het kan opleveren en waar je bij die initiatieven op moet letten.

Met deze poster kunnen ambtenaren, maar ook maatschappelijke organisaties het gesprek met elkaar aangaan om concreet aan de slag te gaan. Wim Nieuwenhuizen: “Vooral op de overheidsgronden buiten de reguliere natuurgebieden wordt het potentieel nog lang niet ten volle benut. De overheid kan echt veel meer doen met zijn grond.”

Een eerste bijeenkomst over de inhoud van de poster wordt op 29 juni georganiseerd door de Provincie Noord-Brabant, onder het thema ‘Grond voor publieke doelen’, met als doel om dit onderwerp bij gemeenten, waterschappen en andere organisaties onder de aandacht te brengen. Meer informatie hierover bij Andrea Almasi van provincie Noord-Brabant.