Nieuws

Graswortels zoeken het vooral bovenin

article_published_on_label
2 augustus 2021

Wortels zijn het fundament onder het grasveld. Ze verzorgen de plant met water en voedingsstoffen, maar ze dragen ook bij aan de draagkracht en stabiliteit van de zode. In de PPS Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit zijn we onder andere geïnteresseerd in de rol van beworteling in droge perioden. Daarom hebben we eind juni monsters genomen in een drie jaar oude zode van een zojuist beëindigd rassenproefveld.

We zien een duidelijk verband tussen de hoeveelheid gras in de stoppel en de hoeveelheid wortels. De zogenaamde spruit-wortelverhouding was gemiddeld 0.8 op de gazons en 1.5 op de betrede sportvelden. Het is belangrijk om hier te vermelden dat de grens tussen stoppel en wortel niet zo scherp afgebakend is. Naar verhouding vonden we dus meer wortels op de onbetrede gazons dan op de betrede sportvelden. Vooral bij veldbeemdgras was er een groot verschil. De verschillen zijn deels verklaarbaar door de wat minder dichte zode bij betreding. Daardoor staat er boven en onder de grond minder biomassa. Het overgrote deel van de wortels vinden we in de bovenste 5 cm. In de diepere lagen vinden we, gemiddeld over alle rassen, 8 tot 25% van de wortels; bij Engels raaigras wat meer dan bij veldbeemdgras en bij de gazons wat meer dan bij de sportvelden. Tussen de rassen zagen we geen consistente verschillen.

De ene helft van het veld wordt vanaf juli beregend, terwijl de andere helft het met natuurlijke neerslag moet doen. Helaas was het proefveld in de droge periode dit voorjaar nog niet beschikbaar. We hopen dat we later dit jaar nog een flinke droge periode krijgen en gaan de bemonstering dan herhalen.

Figuur. Drooggewicht (g) van stoppels en wortels in een drie jaar oude zode op zandgrond. Gemiddelde van vijf rassen Engels raaigras en vier rassen veldbeemdgras. De gazonproef is niet betreden. Op de sportvelden is betreding nagebootst met een noppenrol.
Figuur. Drooggewicht (g) van stoppels en wortels in een drie jaar oude zode op zandgrond. Gemiddelde van vijf rassen Engels raaigras en vier rassen veldbeemdgras. De gazonproef is niet betreden. Op de sportvelden is betreding nagebootst met een noppenrol.

Monsters nemen

De grondmonsters worden verdeeld in lagen
De grondmonsters worden verdeeld in lagen
De grond wordt weggespoeld
De grond wordt weggespoeld
De wortels zijn gespoeld
De wortels zijn gespoeld