Nieuws

Jeroen Kruit in Vakblad Natuur, Bos & Landschap

Gepubliceerd op
22 mei 2022
In mei verscheen in Vakblad Natuur, Bos & Landschap de reactie van onderzoekscoördinator Jeroen Kruit op de stelling “Voedselbossen dragen niets bij aan biodiversiteitsherstel” van Ria Dubbeldam.

Duurzaam alternatief voor reguliere landbouw

Voedselbossen zijn in opkomst als duurzaam alternatief voor de reguliere landbouw. Dat maakt het des te urgenter om wetenschappelijke kennis op te bouwen over de opbrengsten van voedselbossen. Niet alleen voor de hoeveelheid voedsel, maar bijvoorbeeld ook voor biodiversiteit en als klimaatbuffer.

Lees terug

Kruit: “Landbouw gebaseerd op natuurlijke principes en systemen, ofwel de ecosysteembenadering van voedselbossen, biedt aanknopingspunten voor een landbouwsysteemsysteem dat naast productie ook bijdraagt aan bodem- en biodiversiteitsherstel.” Het verlies van leefgebieden is voor Kruit een belangrijke motivatie om onderzoek te doen naar voedselbossen. Lees het volledige artikel in vakblad Natuur, Bos & Landschap.