Nieuws

Plaagsoorten.nl is live

Gepubliceerd op
24 juni 2021

Het is zover, www.plaagsoorten.nl is in de lucht! Deze website is een initiatief van de werkgroep plaagsoorten van de Unie van Waterschappen en is met hulp van STOWA gerealiseerd.

Op plaagsoorten.nl vindt u nieuws, artikelen, blogs en video’s over de verspreiding, beheersing en bestrijding van planten en dieren die een plaag zijn voor het waterbeheer. Eerder ontving u deze informatie wellicht in de nieuwsbrief van de werkgroep. Vanaf nu is al deze informatie toegankelijk vanaf de nieuwe website. Ook eerder verschenen artikelen zijn via de website toegankelijk. De site is nog nieuw en in ontwikkeling.

Het kennisnetwerk en de waterschappen hebben afgesproken dat ze elkaars informatie over invasieve exoten zullen delen.

plaagsoorten.nl