Na de opleiding - BSc Environmental Sciences

Na je Bachelor Environmental Sciences vervolg je (normaal gesproken) je studie met een tweejarige masteropleiding. Met de bachelor Environmental Sciences heb je toegang tot verschillende Wageningse masteropleidingen. Hierna kun je een baan uitkiezen. Onze alumni vertellen welk beroep hun gekozen hebben.

Beroepen na je bachelor

Werk op verschillende terreinen

Afgestudeerden uit de Master of Science opleidingen Environmental Sciences en Urban Environmental Management, die aansluiten op de Bachelor of Science opleiding Environmental Sciences zijn bekend met vrijwel alle aspecten van de milieuproblematiek. Zij werken dan ook op veel verschillende terreinen. In de industrie werken ze aan betere productiemethoden of zijn bezig met milieumanagement. Bij de overheid zijn het de opstellers of uitvoerders van milieubeleid. Via ingenieurs- en adviesbureaus werken ze aan projecten op het gebied van bodemsanering of integraal waterbeheer. Op universiteiten of onderzoeksinstituten zorgen ze voor nieuwe kennis en techniek op milieugebied.

Projectleider, adviseur of consulent bij een adviesbureau

Je levert kennis aan bedrijven en overheden. Er is een groeiende vraag naar deskundigen met technologische kennis én inzicht in beleid. Hierin is de Wageningse milieuwetenschappenopleiding uniek.

Onderzoeker

Je werkt bij een universiteit of onderzoeksinstelling als TNO of RIVM. Je kunt bijvoorbeeld meewerken aan de ontwikkeling van alternatieve vormen van energie.

Coördinator of stafmedewerker in het bedrijfsleven

Het gaat hier om deskundigen die kennis van milieutechnologie en milieukwaliteit kunnen koppelen aan kennis van milieumanagement en -beleid.

Coördinator of adviseur bij een overheidsinstelling

Je werkt bijvoorbeeld bij het ministerie van VROM, bij de provincie of grote gemeentes. Ook internationale overheidsinstellingen zoals de EU hebben steeds meer milieuwetenschappers in dienst.

En nog meer mogelijkheden...

Misschien word je milieuvoorlichter. Of je wordt procestechnoloog en verbetert bestaande producten of productieprocessen. Sommige afgestudeerden worden docent aan een universiteit of hogeschool. Misschien wil je milieuwetenschapper worden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Of misschien wil je de politiek in?

Afgestudeerden vertellen

Afgestudeerden in beeld

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan