Vergelijk Environmental Sciences met andere opleidingen

Vergelijking van de opleiding Environmental Sciences met andere opleidingen in Wageningen of met opleidingen bij andere instellingen.

Vergelijk met andere opleidingen in Wageningen

BSc Soil, Water, Atmosphere

Waar Environmental Sciences zich richt op de totale keten van maatschappelijke oorzaken, aardwetenschappelijke processen in bodem, water en atmosfeer, gevolgen voor mens en natuur, én op beleidsinstrumenten en technologische oplossingen voor milieu- en duurzaamheidsvraagstukken, concentreert Soil, Water, Atmosphere zich op de aardwetenschappelijke processen.

BSc Bos- en Natuurbeheer & BSc Biologie

De bachelor Environmental Sciences gaat verder dan (het beheer van) de levende natuur; het gaat ook om de mens, de kwaliteit van zijn leefomgeving, en over de toepassing van kennis over organismen en ecosystemen bij het ontwerpen van oplossingen voor milieu- en duurzaamheidsvraagstukken.

BSc International Land and Water Management & BSc Internationale Ontwikkelingsstudies

Deze opleidingen richten zich op landbouw- en ontwikkelingsvraagstukken in derdewereldlanden. Environmental Sciences kent eveneens een internationaal karakter door de verschillende grensoverschrijdende milieu- en duurzaamheidsvraagstukken.

BSc Biotechnologie & BSc Moleculaire Levenswetenschappen

De raakvlakken met deze opleidingen vind je vooral bij de major Milieutechnologie. Environmental Sciences is minder sterk gericht op het moleculaire niveau en houdt rekening met het belang van maatschappelijke acceptatie in haar technische ontwerpen voor duurzame oplossingen.

BSc Tourism

Leer hoe toerisme bijdraagt aan economische ontwikkeling, het behoud van cultuur, natuur en milieu en speel een rol in de ontwikkeling en implementatie van duurzaam toerisme.

Vergelijk met opleidingen bij andere instellingen

In Nederland bieden verschillende universiteiten en hbo-instellingen een voltijdse milieu-opleiding aan:

  • De universiteiten in Utrecht, Amsterdam en Nijmegen;
  • De hbo-instellingen Avans, HAS Den Bosch, INHolland, Saxion van Van Hall Larenstein

De hbo-opleiding Milieukunde is beroepsgericht, een universitaire opleiding is vooral gericht op de ontwikkeling van een onderzoekende en kritische houding.

BSc Global Sustainability Science aan de Universiteit Utrecht

In deze studie komen, net zoals bij Environmental Sciences, zowel maatschappijwetenschappelijke als natuurwetenschappelijke aspecten aanbod, maar bij de bachelor Environmental Sciences is de natuurwetenschappelijke basis die wordt gelegd groter. Beide opleidingen zijn volledig Engelstalig. Global Sustainability Science heeft geen major Milieutechnologie.

BSc Future Planet Studies aan de Universiteit van Amsterdam

Dezelfde gecombineerde maatschappijwetenschappelijke en natuurwetenschappelijke basis. Environmental Sciences heeft majors gekoppeld aan combinaties van vakgebieden, terwijl je je bij Future Planet Studies specialiseert in één vakgebied (bv. aardwetenschappen, economie, of politicologie). Er is geen major Milieutechnologie.

Bsc Aarde en Economie aan de Vrije Universiteit

Een combinatie van aardwetenschappen en (ruimtelijke) economie; geen technologie, bestuur, beleid of communicatie.

Andere milieu-maatschappijwetenschappelijke opleidingen

Milieu-maatschappijwetenschappen via BSc Geografie, planologie en milieu, en milieu-natuurwetenschappen via BSc Biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Een milieuopleiding is hierbij alleen mogelijk als specialisatie binnen een bredere opleiding.