Aansluitende masters - BSc Agrotechnologie

Na de driejarige bachelor Agrotechnologie kun je de studie binnen Wageningen vervolgen met een tweejarige masteropleiding. Wanneer je de bachelor Agrotechnologie hebt afgerond heb je directe toegang tot de Wageningse master Biosystems Engineering.

Aansluitende masters

In de master Biosystems Engineering heb je de keuze uit verschillende tracks om jezelf te specialiseren. Als onderdeel van deze track volg je twee verplichte vakken en schrijf je een master thesis bij de verantwoordelijke leerstoelgroep.

Farm Technology

Deze track focust op het gebruik en ontwerp van sensoren, modellen en systemen voor primaire productieprocessen. De voornaamste toepassingsgebieden zijn akkerbouw, veehouderij en glastuinbouw, maar ook innovatieve systemen zoals algenteelt en insecten.

Systems and Control

Productieprocessen en machines moeten zo efficiënt mogelijk aangestuurd worden. In deze track leer je hoe computermodellen en simulaties kunnen helpen optimale aansturing van machines te bereiken.

Information Technology

Informatie en communicatie worden steeds belangrijker in het optimaliseren van agrarische productieprocessen. In deze track leer je het gebruik van informatiesystemen, databases en simulaties.

Environmental Technology

Het sluiten van kringlopen en het hergebruik van afval en bijproducten wordt steeds belangrijker. In deze track leer je hoe je systemen zo moet ontwerpen dat ze afval hergebruiken of het scheiden in herbruikbare producten.

AgroLogistics

Het doel van agrologistiek is om de juiste hoeveelheid en kwaliteit van een product op de juiste plaats op de juiste tijd te krijgen. In deze track leer je daarvoor innovatieve logistieke netwerken ontwerpen.

Biobased Technology

In deze track leer je meer over proces engineering, recycling en bioraffinage. Je leert hoe je een model van zo’n systeem maakt en hoe je met geavanceerde software deze systemen kunt analyseren.

Andere masters binnen Wageningen

Naast Biosystems Engineering heb je nog andere masteropleidingen binnen Wageningen waar studenten Agrotechnologie naar door kunnen stromen. Voor deze opleidingen heb je vaak geen directe toegang. Je zult moeten overleggen met de studieadviseur over de noodzakelijke voorbereiding. Vaak is het al mogelijk om in je vrije keuze van het derde jaar voorbereidende vakken te volgen.

Voorbeelden van masters waar agrotechnologen onder voorwaarden naar door kunnen stromen zijn: