Vergelijk Agrotechnologie met andere opleidingen

Op deze pagina vind je informatie over de verschillen tussen BSc Agrotechnologie en andere opleidingen in Wageningen en opleidingen aan andere instellingen.

Vergelijk met opleidingen in Wageningen

BSc Animal Sciences

Bij Agrotechnologie staat vooral de techniek centraal en de toepassing daarvan in bijvoorbeeld een koeienstal, zoals een melkrobot of de meest optimale stalinrichting. Bij Animal Sciences staat juist vooral het dier centraal en wordt er dieper in gegaan op dierenwelzijn, diergezondheidszorg, diervoeding, genetica, fysiologie en anatomie.

BSc Plantenwetenschappen

Voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een oogstrobot moet je niet alleen weten hoe de techniek werkt, maar moet je ook weten hoe de plant werkt. Bij Agrotechnologie staat vooral de techniek centraal en wordt geleerd hoe dit toepasbaar gemaakt kan worden in de kas of op het land. Bij Plantenwetenschappen staat juist de plant centraal en wordt daarbij gekeken naar de combinatie met gezondheid, techniek en onderzoek.

BSc Biotechnologie

Agrotechnologie heeft raakvlakken met Biotechnologie. Zo houden beide opleidingen zich bezig met procestechnologie. Een voorbeeld uit de praktijk waar zowel een biotechnoloog als agrotechnoloog aan kan werken is een mestvergister of algenkwekerij. De biotechnoloog richt zich naast procestechnologie onder andere ook op gentechnologie en microbiologie.

Vergelijk met opleidingen bij andere instellingen

Werktuigbouwkunde

De studies Werktuigbouwkunde aan de technische universiteiten en hogescholen hebben raakvlakken aan Agrotechnologie. Agrotechnologie richt zich op de praktijk en geeft meer aandacht aan de relatie van techniek met plant en dier.

Tuin- & Akkerbouw en Dier- en Veehouderij

Op een aantal agrarische hogescholen kun je de opleidingen Tuin- & Akkerbouw en Dier- & Veehouderij volgen. Agrotechnologie richt zich ten opzichte van deze opleidingen meer op het technische verhaal.

Agrotechniek & Management & Bedrijfskunde & Agribusiness

Agrotechniek & Management en Bedrijfskunde & Agribusiness zijn Hbo-opleidingen met een voornamelijk bedrijfskundige insteek. De focus ligt daarbij meer op commerciƫle functies.