Voorbeeld moderne biotechnologie: insuline

Moderne biotechnologie

Het eerste product dat op de markt is gekomen dat met behulp van gerecombineerde cellen geproduceerd is, is insuline (1982). Het gen voor menselijk insuline werd ingebouwd in de bacterie E. coli. Ook de daarop volgende producten die geproduceerd werden met gerecombineerde cellen, interferon (1986) en menselijk groeihormoon (1987) werden geproduceerd met Escherichia coli.

Insuline productie

Voordat insuline met behulp van E. coli geproduceerd werd, werd het gewonnen uit de pancreas van geslachte varkens en koeien. Hiertoe wordt direct na het slachten de pancreas verwijderd en ingevroren. In gespecialiseerde bedrijven wordt vervolgens de insuline gewonnen door extractie. Na zuivering kan op deze manier 100 gram insuline gewonnen worden uit een ton pancreas. Een nadeel van het dierlijke insuline is, dat het niet exact gelijk is aan het menselijk insuline. Menselijk insuline kan wel gesynthetiseerd worden uit het dierlijke insuline. Het eindproduct bevat echter altijd nog microverontreinigingen die tot afweerreacties kunnen leiden in het menselijk lichaam. Een alternatief proces is de productie van menselijk insuline met een genetisch gemodificeerd micro-organisme, bijv. E. coli. Het erfelijk materiaal dat codeert voor insuline is hiertoe overgebracht naar deze bacteriën. Insuline dat exact gelijk is aan menselijke insuline kan nu door bacteriën gemaakt worden. De productie van insuline met gerecombineerde cellen is in feite niet veel anders dan andere fermentaties. Een belangrijk verschil bij een dergelijke fermentatie is dat aan bepaalde eisen voldaan zal moeten worden om met name verspreiding van de gerecombineerde cellen te voorkomen.

Ondanks dat E. coli menselijk insuline produceert, dient dit in vergaande mate gezuiverd te worden. De fermentatievloeistof zal allerlei andere eiwitten bevatten waartegen in het bloed antigenen gevormd zullen worden. Dit geldt voor alle producten die direct geïnjecteerd worden (groeihormoon, interferon, vaccins).

Tegenwoordig zijn er ook andere micro-organismen waarmee menselijk insuline wordt geproduceerd.