Na de opleiding - BSc Marine Sciences

Na de bachelor gaan de meeste mensen door met een masteropleiding van 2 jaar. Daarna kun je aan de slag bij hbo's en universiteiten, toegepaste onderzoeksbureaus, de overheid, advies- en consultancy-bureaus en NGO's. Voorbeelden van functies zijn (PHD-)onderzoeker, docent, consultant, adviseur, beleidsmaker, projectmanager, ecoloog, hydroloog, ICT/datawetenschapper en ondernemer. Hieronder vertellen alumni van Wageningen University & Research over hun baan.

Sarina onderzoekt de impact van windparken op zee op de natuur.

Sarina Versteeg
Sarina Versteeg

Na mijn master ben ik begonnen als marien ecoloog bij Arcadis. Arcadis is een ingenieursbureau dat zich bezighoudt met projecten in de bouw en ruimtelijke ordening. Ik werk bij de adviesgroep voor Ecologie en Biodiversiteit. Wij doen onderzoek naar de impact van onze projecten op natuur, zowel de positieve als de negatieve. Zelf werk ik veel aan vergunningen voor de infrastructuur (o.a. bekabeling) die nodig is om toekomstige windparken op zee aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Ik werk voornamelijk achter de computer, aangezien vergunningen veel papierwerk vragen. Ik geniet enorm van mijn werk als projectmanager en adviseur mariene ecologie bij Arcadis, vooral omdat ik werk aan projecten die echte impact hebben op en waarde hebben voor de natuur, en projecten die overal ter wereld te vinden zijn. Mijn favoriete projecten om aan te werken zijn de grotere milieueffectbeoordelingen, waarbij ecologie een van de belangrijkste factoren is waarop een beslissing is gebaseerd. Ik vind het fascinerend om zo’n proces mee te maken, en om ervoor te zorgen dat duidelijk is welke optie het beste is voor de Nederlandse natuur.

Susan bestudeert de relaties tussen de overheid, natuurorganisaties en vissers.

Susan de Koning aan het werk
Susan de Koning aan het werk

Ik ben afgestudeerd van mijn master met de specialisatie Marine Governance. Vroeger wilde ik ecoloog worden, maar tijdens een vak over Marine Governance realiseerde ik me dat ik mijn liefde voor de (zee)natuur kon combineren met mijn interesse in politiek. Nu werk ik als PhD kandidaat Environmental Governance and Politics aan de Radboud Universiteit. Voordat ik mijn huidige functie kreeg, werkte ik als marine governance onderzoeker bij Wageningen Marine Research, waar ik ook mijn afstudeeronderzoek heb gedaan. Ik werkte aan offshore windparken, aquacultuur van weekdieren en visserijbeleid. Om een betere onderzoeker te worden en om erachter te komen of ik docent zou willen worden aan een universiteit, wilde ik promoveren.

Mijn promotieonderzoek maakt deel uit van een Living Lab voor herstel van biodiversiteit, waar ik samenwerkingsverbanden tussen overheden, natuurorganisaties, boeren en vissers bestudeer. Ik ben deels op de campus om te schrijven en les te geven, maar ik breng ik ook tijd door in mijn studiegebied, de Nederlandse Duin- en Bloembollenstreek. Als promovendus zijn er veel manieren om jezelf te ontwikkelen. Je wordt begeleid door senior onderzoekers, en je mag cursussen volgen, reizen voor zomerscholen en conferenties, en ik bepaal zelf de koers van mijn project. Mijn dagelijkse taken bestaan voornamelijk uit lezen en schrijven, maar ik begeleid ook studenten, breng bezoeken aan het veld en voer interviews uit met verschillende belanghebbenden.

Tijdens mijn studie heb ik geleerd om vraagstukken te bestuderen vanuit zowel sociaal als natuurwetenschappelijk perspectief. Dit helpt me nu wanneer boeren en vissers interview, en tijdens het samenwerken met beleidsmakers en andere wetenschappers. Na mijn promotie wil ik verder werken aan onderzoek en onderwijs of mijn kennis in de praktijk brengen een functie bij de overheid.