Ingeschreven

Je wordt pas definitief ingeschreven aan Wageningen University als je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Na definitieve inschrijving verandert de status in Studielink naar ‘Ingeschreven’. Je kan dan ook beschikken over een Bewijs van Inschrijving, deze kan je vinden op je persoonlijke Osiris pagina.

Inschrijven per 1 september

Inschrijving als student is alleen mogelijk per 1 september. Inschrijving als student op een later moment kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Het Hoofd Student Service Centre van Wageningen University besluit hierover mede op advies van een studentendecaan.

Bewijs van Inschrijving/WUR-Card/WUR-Account

Na inschrijving is er een bewijs van inschrijving beschikbaar op je persoonlijke pagina in Osiris. Het bewijs van inschrijving heb je ook nodig om je WUR-Card af te halen bij de studentenbalie van het Student Service Centre in het Forum gebouw. Per email ontvang je gegevens m.b.t. je WUR-Account en informatie hoe je kan inloggen op het netwerk van de universiteit. Daarnaast ontvang je in dezelfde email de link om je foto te uploaden die wij gaan gebruiken voor je WUR-Card.

Wie, wat, WUR boekje.

Het boekje "Wie, wat, WUR" helpt je als eerstejaars student op weg binnen je studie, binnen de universiteit en in Wageningen. Het bevat praktische informatie over waar je bepaalde zaken kunt vinden.

Voorwaarden inschrijving

We mogen je alleen inschrijven als je aan onderstaande voorwaarden hebt voldaan. In Studielink kun je de voortgang van je aanmelding volgen.

Je identiteit is vastgesteld

Als je bent ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie, dan krijgen wij jouw geverifieerde persoonsgegevens via Studielink. Lukt dit om één of andere reden niet of woon je in het buitenland, dan zullen we je vragen een kopie van je paspoort of identiteitsbewijs op te sturen.

Je vooropleiding is geverifieerd en je bent toelaatbaar

Van DUO, via Studielink, krijgen we de geverifieerde vooropleiding gegevens door. Heb je een buitenlands diploma of is je in Nederland behaalde diploma nog niet bekend bij DUO, dan zullen we je vragen om een gewaarmerkte kopie van je diploma en cijferlijst op te sturen. Op basis van je vooropleiding wordt je toelaatbaarheid vastgesteld.

Je collegegeld is betaald

Voordat je kunt worden ingeschreven, heb je collegegeld betaald. Heb je een machtiging afgegeven, dan heb je aan je betalingsverplichting voldaan. Wil je het collegegeld  overmaken, dan word je pas ingeschreven wanneer Wageningen University het bedrag heeft ontvangen.

Heb je niet voor digitale machtiging gekozen, dan moet Wageningen University het betaalformulier volledig ingevuld en ondertekend hebben ontvangen.

Controle van rechtmatig verblijf

Als je niet een EU of EFTA nationaliteit hebt, nemen we contact met je op.