Studeren en topsport

Wil je een studie combineren met topsport, dan kun je extra ondersteuning vragen. Een topsportstatus is noodzakelijk.

De topsportondersteuning aan Wageningen University bestaat uit twee onderdelen:

Voorbeelden van voorzieningen zijn:

Als je status recht geeft op voorzieningen kun je die aanvragen via een studentendecaan. Ook financiële compensatie voor studievertraging door topsport vraag je aan via een studentendecaan.

De topspsortcoördinator Henri ten Klooster beoordeelt of je voldoet aan de criteria voor een topsportstatus. De topsportdefinitie van het NOC*NSF weegt hierbij zwaar, maar soms is ook zonder een NOC*NSF topsportstatus een vorm van ondersteuning mogelijk. De topsportcoördinator adviseert de studentedecaan.