Studeren: Hoe werkt dat?

Een succesvol eerste studiejaar is een mooie basis voor een leerzame en leuke studententijd. Een nieuwe student krijgt aan het begin veel nieuwe informatie, over studiepunten, het BSA, bachelor, master etc. Voor ouders zijn dit vaak ook nieuwe begrippen. We zetten een aantal even op een rijtje.

Studiepunten

Het lesprogramma van een studiejaar bestaat uit een aantal vakken. Er zijn verschillende werkvormen op een vak te volgen zoals colleges, practica en projectonderwijs. Zo’n vak wordt afgesloten met een tentamen, een scriptie, een verslag en/of een presentatie. Hiervoor krijgt de student studiepunten.

De student heeft het studiejaar afgesloten als hij de 60 studiepunten heeft verdiend. Een universitaire bacheloropleiding bestaat dus uit het halen van 3x60 studiepunten. Een tweejarige universitaire Masteropleiding bestaat uit het halen van 2x60 studiepunten. 

Bindend studieadvies (BSA)

Op alle universiteiten en hogescholen krijgen eerstejaars studenten te maken met het Bindend Studieadvies (BSA). Je moet in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten halen. Dat aantal studiepunten kan behoorlijk verschillen per instituut. Haalt een student deze hoeveelheid studiepunten niet, dan moet hij stoppen met de opleiding. Hij mag de opleiding het daarop volgende jaar/jaren niet bij hetzelfde instituut overdoen.

Uitvallen tijdens het eerste studiejaar is niet plezierig. Maar uitvallen tijdens het tweede of derde studiejaar is nog veel minder plezierig. Haalt een student zijn eerste studiejaar, dan is de opleiding er vrij zeker van dat hij de opleiding ook af kan ronden. Gaat het niet goed met de studie, dan krijgt de student een schriftelijke waarschuwing. Het is belangrijk om dan goed met de studieadviseur en eventueel studentendecaan te praten. 

bindend_studie_advies.jpg

Bachelor- en masteropleiding

Een bachelor is een driejarige universitaire opleiding, meestal gevolgd door een masteropleiding van 2 jaar. De masteropleiding is de afsluiting van een universitaire studie. Tijdens de masteropleiding loopt de student stage en hij voert een eigen onderzoek uit. De masteropleiding wordt afgesloten met een thesis/scriptie. Een student kan kiezen voor een masteropleiding binnen Wageningen University & Research of een andere universiteit (ook in het buitenland).

PhD-traject

Een deel van de afgestudeerden van een masteropleiding kiest voor een PhD traject. Hij of zij gaat promoveren. Dat is een vierjarig traject van werken en leren. De studieadviseur is ook in deze periode een belangrijke vraagbaak voor de student.

Titels

Een Wageningse student die een Bacheloropleiding heeft afgerond mag BSc achter zijn naam zetten. Dat betekent Bachelor of Science. Een student die een Wageningse Masteropleiding heeft afgerond mag MSc achter zijn naam zetten, Master of Science. Dit is vergelijkbaar met het vroegere ingenieur (ir.) of doctorandus (drs.). PhD betekent Doctor of Philosophy, het vroegere doctor (dr.).

Begeleiding van studenten

De student heeft zelf de verantwoordelijkheid voor een succesvolle studie. Maar we vinden het belangrijk hem hierbij optimaal te ondersteunen. Ons onderwijs is persoonlijk en kleinschalig. Iedere student heeft een studieadviseur. De studieadviseur (Wie zijn de studieadviseurs?) is een belangrijke adviseur voor de student. Als het niet zo goed gaat met de studie of juist als de studie verbreed of verzwaard moet worden.

WUR vindt het belangrijk dat studenten hun capaciteiten optimaal ontwikkelen. Daarom helpen studieadviseurs ook bij het specialiseren en het vinden van een goede Masteropleiding. Studieadviseurs zijn makkelijk benaderbaar, maar de student moet wel zelf het initiatief nemen.

Wageningen heeft ook een team studentendecanen en studentenpsychologen waar studenten vertrouwelijk voor allerlei zaken terecht kunnen. Zijn er bijzondere omstandigheden? Zijn er belemmeringen of een handicap? Of is de student topsporter? Er zijn veel speciale voorzieningen.
Studenten kunnen heel makkelijk bij studentendecanen terecht voor een gesprek of het afspreken van speciale regelingen. Persoonlijke gegevens van studenten worden niet aan ouders gecommuniceerd.

Privacy van de student

Voor de wet is een student die bij Wageningen komt studeren volwassen, ook als hij qua leeftijd nog minderjarig is. Dat stelt strikte eisen aan hoe wij met ouders moeten communiceren. Helaas mogen wij nooit studieresultaten of studiegedrag van studenten communiceren aan ouders. In principe zijn de gesprekken tussen studieadvieurs en/of studentendecanen een zaak tussen student en adviseur. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met de oudervoorlichter (via het contactformulier)

Werken na Wageningen

De meeste studenten vinden snel hun weg naar de arbeidsmarkt. Natuurlijk zijn er wel verschillen. De opleidingen hebben hier meer informatie over.

De arbeidsmarkt verandert snel. Er zullen nieuwe beroepen ontstaan, andere beroepen zullen verdwijnen. Alle bestaande beroepen zullen veranderen. Een brede universitaire opleiding zoals bij WUR is een mooie basis om met deze veranderingen mee te gaan. Zeker omdat er naast het vergaren van kennis, veel aandacht is voor het ontwikkelen van vaardigheden. Veel studenten werken tijdens hun opleiding, vaak op de universiteit zelf. We zien dat studenten die tijdens hun opleiding al werken bij WUR, sneller een baan vinden. Daarnaast zijn er enige algemene zaken waarover we geschreven hebben op het blog voor ouders.