Tip 6: Werkvormen

Welke werkvormen zijn er bij de opleiding? Is er voldoende afwisseling? Zijn er veel hoorcolleges of practica en zelfstudie en past dit bij uw zoon/dochter?

Hoe studeert uw kind het liefst?

Er zijn universiteiten waar studenten nauwelijks contacturen hebben. Past dit bij uw kind? Of heeft hij behoefte aan meer contact met studenten en docenten? Vraag uzelf af hoe uw kind het liefst en het best studeert. Het gaat niet alleen om wat uw kind gaat studeren maar ook om het niveau en de manier waarop uw kind graag studeert.

Er zijn grote verschillen tussen universiteiten in de manier waarop de lesstof behandeld wordt. ook is er veel verschil in sfeer. Wordt de student persoonlijk benaderd of is het allemaal grootschalig? Dit alles heeft veel invloed op het studiesucces in het eerste jaar.

En hoe is het in Wageningen?

Bij Wageningen University streven we naar veel contacturen. We werken vaak in kleine groepjes aan projecten. Er zijn excursies en practica. We verleiden de student, zeker in het begin, vaak op de universiteit te zijn.

We vinden het belangrijk dat studenten veel contact hebben met elkaar en hun docenten. Er zijn relatief veel docenten (één docent per vijftien studenten). Er is veel persoonlijk contact. Op een kleinschalige universiteit als Wageningen is het studiesucces in het eerste jaar hoger dan gemiddeld.

Nieuwsbrief en blog voor ouders van (aanstaande) studenten