Italiaans leren

Wageningen in’to Languages werkt samen met Radboud in'to Languages. Door deze samenwerking kunt u gebruik maken van een uitgebreider talenaanbod. De trainingen worden in Wageningen gegeven door Wageningen in’to Languages. Mochten er minder dan 10 Wageningse studenten ingeschreven zijn voor één van de trainingen, dan wordt de training bij onze partner Radboud in'to Languages in Nijmegen gegeven.

In de cursus ligt de nadruk op mondelinge communicatie, ondersteund door oefeningen op het gebied van lees-, luister- en schrijfvaardigheid. Relevante grammatica en woordenschat komen op diverse momenten aan bod. In de cursus wordt ook aandacht besteed aan culturele aspecten en actuele ontwikkelingen in Italië. Alle oefenactiviteiten zijn gericht op praktische en realistische situaties.

Cursussen Italiaans

Afhankelijk van uw startniveau en uw persoonlijke doelen, kunt u een cursus Italiaans volgen op verschillende CEFR-niveaus. Voor een overzicht van al onze cursussen Italiaans kunt u terecht bij Radboud in'to Languages.

Opzet

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1,5 lesuur per week. Naast de lesuren moet u rekening houden met minimaal 3-4 uur zelfstudie per week. Aan het einde van de cursus hebt u de gelegenheid om een toets te maken. De cursus wordt 3 keer per jaar aangeboden.

Kosten

Medewerkers van Wageningen University & Research ontvangen een korting van 10% op het reguliere tarief voor trainingen met open inschrijving die plaatsvinden in Nijmegen. Voor studenten van Wageningen University & Research geldt dat zij met een verklaring van de budgethouder van de betreffende leerstoelgroep, een eigen bijdrage van € 90,- betalen. Het restant wordt aan de leerstoelgroep gefactureerd. Lees meer over de mogelijkheden op de website van Radboud in’to Languages.