Over ons

Via Wageningen Pre-University, Food Valley Scholennetwerk, Wetenschapsknooppunt Wageningen University en Wageningen Youth Institute bereikt Wageningen University & Research jaarlijks meer dan 15.000 leerlingen en docenten in het basis- en voortgezet onderwijs. Hoe wij dit doen lees je op deze pagina.

Wageningen Pre-University

Kinderen en wetenschappers hebben meer gemeen dan je denkt. Nieuwsgierig als ze zijn, ontdekken ze op hun eigen, creatieve manier de wereld om zich heen en verwonderen zich erover. Wat is er mooier dan kinderen en wetenschappers met elkaar verbinden om zo hun onderzoekende houding nog meer te stimuleren en uit te dagen!

Vanuit deze gedachte ontstond in 2010 het Wetenschapsknooppunt. Initiatiefnemers waren de universiteit, maar ook Kenniscentrum Wetenschap & Techniek en de Christelijke Hogeschool Ede. Nog altijd is in al onze activiteiten het doel Wetenschap- en Techniekonderwijs voor jonge kinderen in het basisonderwijs te stimuleren.

'Het is vertederend en hartverwarmend om basisschoolleerlingen proefjes te zien doen of vragen te zien stellen aan hoogleraren. Serieus, enthousiast en nieuwsgierig. Het wetenschapsknooppunt laat kinderen in het basisonderwijs niet alleen kennismaken met onderzoekend leren en ontwerpen, ze ontdekken ook veel over gezond eten, de bodem, natuur en milieu.'
Frank Bakema, manager of Education, voorzitter Wetenschapsknooppunt Wageningen University


Wageningen Pre-University (voorheen Food Valley Netwerk VO-HO) inspireert tevens docenten om innovatieve kennis uit het domein 'gezonde voeding en leefomgeving' toe te passen in de klas. Zo bieden en ontwikkelen wij lesproducten, uitdagende projecten voor leerlingen en nascholingen voor vakdocenten binnen havo en vwo. Studiesucces in het hoger onderwijs begint in het voortgezet onderwijs, daarom zetten wij ons in voor een goede aansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs.

Wij zorgen voor een goede aansluiting door in te zetten op:

  • Doorlopende vak- en curriculumontwikkeling in het voortgezet onderwijs;
  • Verbetering van de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs;
  • Doorlopende professionele ontwikkeling van docenten in voortgezet en hoger onderwijs, technische onderwijsassistenten en schoolleiders.

Naar onze homepagina

Food Valley Scholennetwerk

Food Valley Scholennetwerk is het regionale VO-HO netwerk waarin Aeres Hogeschool Wageningen, Christelijke Hogeschool Ede, Van Hall Larenstein Velp, Wageningen University & Research en 10 vo-scholen uit de regio samenwerken. Het Food Valley Scholennetwerk is een hecht samenwerkingsverband waarin leren met elkaar en van elkaar centraal staat.

Naar onze homepagina

Wetenschapsknooppunt Wageningen University

Wetenschapsknooppunt Wageningen University brengt wetenschap in de klas. We nodigen kinderen en hun leerkrachten uit op de universiteit of bezoeken basisscholen. Verder ontwikkelen we samen met wetenschappers en (aankomende) leerkrachten lespakketten. Het Wetenschapsknooppunt is een samenwerking tussen Wageningen University & Research en Christelijke Hogeschool Ede.

Naar onze homepagina

Wageningen Youth-Institute

Het Wageningen Youth Institute inspireert en activeert leerlingen in het wereldvoedselvraagstuk. “Hoe voeden we de wereld in 2050 op een eerlijke, duurzame en gezonde manier wanneer de wereldbevolking stijgt naar 10 miljard?”

Samen met leerlingen uit heel Europa kunnen leerlingen mee doen aan de Global Challenge van de World Food Prize Foundationdoor een kort essay over een zelfgekozen onderwerp over het voeden van de wereld te schrijven en daarover in gesprek te gaan met mede leerlingen en experts.

Naar onze homepagina

Ons team

Jamila de Jong Programmaleider
Reina Kuiper Projectleider Docenten/lesmateriaal
Ellen van Seben Projectleider Leerlingen/Wetenschapsknooppunt
Mirjam Troost Projectleider Wageningen Youth Institute
Edgar de Wit Projectleider 4TU.VO & lesmateriaal
Hilco van Stuijvenberg Didacticus Wetenschapsknooppunt
Esther van den Brug Ondersteuning finance & HR
Ruben van Meurs Communicatiemedewerker
Laura Kok Projectmedewerker
Netty van Marle Docent scheikunde
Leendert Verduijn Docent wiskunde en O&O
Nanny Gijsen Docent aardrijkskunde
Anne de Fraiture Docent module Marnix schept op

Heb je een vraag aan ons? Laat het ons weten via het contactformulier op deze pagina!