Dossier

Obesitas

Wageningen University & Research doet vanuit verschillende invalshoeken onderzoek naar obesitas: van fundamenteel onderzoek tot toegepast maatschappelijke projecten.

Dertig procent van de wereldbevolking kampt met overgewicht of obesitas. 2,2 miljard volwassenen en kinderen hebben gezondheidsproblemen doordat ze te dik zijn. Dat zijn er twee keer zoveel als in 1980. Onder de 2,2 miljard mensen die te dik zijn, zijn 600 miljoen volwassenen en 108 miljoen kinderen met een BMI boven de 30, wat betekent dat ze ernstig overgewicht hebben. Wereldwijd zijn overgewicht en obesitas zijn 5e doodsoorzaak. Overgewicht vergroot de kans op hart- en vaatziekten, diabetes en sommige vormen van kanker.

Wageningen University & Research doet op verschillende niveaus onderzoek naar onder meer het ontstaan van obesitas en de gevolgen, zowel op gezondheidsniveau als op maatschappelijk niveau.

Nieuws

Projecten

Publicaties