Toerisme

Toerisme is een van 's werelds grootste en nog steeds groeiende economische sectoren. Meer dan 1,3 miljard internationale toeristen genereren wereldwijd één op de tien banen. Deze enorme groei leidt tot problemen en uitdagingen op maatschappelijk en milieugebied die niet genegeerd kunnen worden. Toerisme beïnvloedt de kwaliteit van leven en het welzijn van individuen, heeft belangrijke consequenties voor natuur en milieu en speelt een grote rol bij de ontwikkeling van gemeenschappen, regio's en steden.

De Wageningse aanpak

Voor de urgente uitdagingen binnen het domein van het toerisme zijn er geen duidelijke oplossingen. Door hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren, onze kennis te helpen vertalen naar de praktijk en professionals en studenten op te leiden, dragen we bij aan de ontwikkeling van een duurzame ontwikkeling van toerisme. Bij Wageningen University & Research werken meer dan 20 medewerkers en ruim 200 studenten aan deze uitdagingen door deel te nemen aan bachelor-, master- en PhD-onderwijs over toerisme en het uitvoeren van onderzoeksprojecten.

Momenteel zijn onderzoek en projecten van Tourism@WUR gericht op de onderstaande zes thema's, verspreid over een breed scala van theoretische benaderingen en geografische focus.

Bekijk de zes thema's

Natuurtoerisme en ecotoerisme

Internationale, nationale en lokale natuurbeschermings- en ontwikkelingsorganisaties doen steeds vaker een beroep op toerisme en de toeristische bedrijfstak om maatschappelijke problemen op het gebied van natuurbescherming en sociale en economische ontwikkeling op te lossen. Als gevolg daarvan ontstaan van lokaal tot mondiaal niveau nieuw beleid en nieuwe samenwerkingsvormen met toerisme.

Wageningen University & Research draagt bij aan de oplossing van deze problemen door onderzoek en consultancy. WUR heeft ervaring met projecten in landen als Kenia, Uganda, Tanzania, Namibië, Guinée-Bissau en Botswana in Afrika; Indonesië, Maleisië, Nepal en Mongolië in Azië; het Caribisch gebied; Costa Rica; en Europese landen (Nederland, Kroatië, Spanje en Portugal).

Lees de fact sheet

Experts in natuurtoerisme en ecotoerisme

Toerisme en klimaatverandering

Klimaatverandering staat overal ter wereld hoog op de agenda van politici, bedrijven en burgers. Toerisme is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Wageningse onderzoekers richten zich op twee aspecten van toerisme en klimaat. Ten eerste vertalen ze klimaatdata naar informatie die relevant is voor toerisme. Ten tweede zijn onderzoekers betrokken bij studies naar de kwetsbaarheid van toeristische bestemmingen en de mogelijkheden die belanghebbenden hebben om zich aan te passen aan klimaatverandering.

Onderzoekers van Wageningen University & Research ontwikkelen klimaatindexen voor toerisme en ze zijn betrokken bij de ontwikkeling van klimaatdiensten voor de toeristische industrie. Ze proberen antwoord te geven op de vraag: welke klimaatinformatie is relevant/ nodig voor belanghebbenden, en in welke vorm kan deze informatie het best worden gepresenteerd? Het onderzoek richt zich daarbij vooral op stedelijke en Arctische gebieden.

Experts in toerisme en klimaatverandering

Toeristische ervaringswerelden

Het bestaan van toerisme is geworteld in het verlangen van mensen naar unieke en zinvolle ervaringen. Daarom is het begrijpen van de ervaringswerelden van toeristen cruciaal voor ons begrip van toerisme als geheel.

Bij Wageningen University & Research worden toeristische ervaringen onderzocht vanuit een psychologisch en fenomenologisch perspectief, met een belangrijke focus op therapeutische werking van ervaringen van natuur en landschap. Het onderzoek richt zich zowel op de ervaringen van toeristen als de manier waarop toeristisch-recreatieve organisaties ervaringen produceren.

Experts in toeristische ervaringswerelden

Toegankelijkheid en medisch toerisme

Een nieuw terrein van onderzoek in Wageningen richt zich op de toegankelijkheid en betekenis van toeristisch-recreatieve voorzieningen en natuurlijke omgevingen voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Dit heeft geleid tot een groeiende aandacht voor de manier waarop onze dagelijkse omgeving invloed heeft op het welzijn, geluk en kwaliteit van leven.

De verkenning van de omgeving als een plek voor ziektepreventie en gezondheidsbevordering is dan ook een van de prioriteiten van Wageningen University & Research. Er zijn twee onderzoekslijnen te onderscheiden. De eerste lijn richt zich op de therapeutische rol van natuurlijke omgevingen. De tweede op de toegankelijkheid van toeristisch-recreatieve voorzieningen en de mate waarin toeristische organisaties rekening houden met specifieke wensen van anderen of mensen met een beperking.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Deze video werd geproduceerd als onderdeel van onze online cursus.

Experts in toegankelijkheid en medisch toerisme

Erfgoedtoerisme

Onderzoekers van Wageningen University & Research actief op het gebied van erfgoedtoerisme onderzoeken de raakvlakken tussen (im-)materieel erfgoed, toerisme en sociaaleconomische ontwikkeling.

Gebruikmakend van hun expertise op het gebied van het cultureel landschap, erfgoed en natuurbescherming bestuderen Wageningse onderzoekers (bestuurlijke) afspraken rond natuurlijk, ruraal, stedelijk en cultureel erfgoedbeleid en -praktijken en daaruit voortvloeiende conflicten. De focus ligt met name op de aanpak en werkwijzen gerelateerd aan 'heritage-from-below'.

Experts in erfgoedtoerisme

Massatoerisme

Toerisme is steeds vaker een wezenlijk onderdeel van de wereldeconomie en het dagelijks leven van steden. Het is te verwachten dat het aantal toeristen de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Waar het toerisme toeneemt, overspoelen tijdelijke bezoekers straten en pleinen en kunnen buurten drastisch van karakter veranderen, terwijl lokale bedrijven, hotelketens en projectontwikkelaars daarvan verdienen. Als gevolg beginnen buurtbewoners en overheden overal ter wereld bezwaar te maken tegen het aantal toeristen, het soort toerist en de vele effecten van toerisme op de leefbaarheid in steden: stijgende huizenprijzen, veronderstelde overbevolking en conflicten over de betekenis, identiteit en toe-eigening van plaatsen. Ons onderzoek naar massatoerisme zoekt naar manieren om massatoerisme beter te begrijpen en de mogelijkheden het toerisme te coördineren, reguleren, sturen en beheersen.

Publicaties

Meer publicaties

Experts in massatoerisme


Nieuws en onderzoek


Volg ons op Facebook

3 ways to transform tourism to fight climate change

edward huijbens tedx 2020

Bekijk de TedX-talk

Lees meer

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Framing the Other is een documentaire gemaakt door alumni van de Master Tourism, Society and Environment over toerisme en de complexe relaties met inheemse gemeenschappen. Het onthult de intrigerende gedachten van een Mursi-vrouw uit Zuid-Ethiopië en die van een Nederlandse toeriste terwijl ze zich voorbereiden om elkaar te ontmoeten.