Project

Draagvlakenquête 2021

Het project is een vooronderzoek voor de draagvlakenquête van 2021. Met deze 4-jaarlijkse enquête onder de Nederlandse bevolking wordt het draagvlak voor natuur en natuurbehoud gemonitord. In deze voorbereiding kijken we of de huidige enquête nog up to date is en welke mogelijkheden er zijn voor het meten van een indicator burgerbetrokkenheid.

In 2021 zal de draagvlakenquête voor de zesde keer afgenomen worden. Belangrijke indicatoren in deze enquête zijn het belang dat mensen hechten aan natuurbehoud, de steun die mensen geven aan het natuurbeleid en de betrokkenheid van mensen bij de natuur. Elke indicator is geoperationaliseerd in verschillende enquêtevragen.

Het doel van dit vooronderzoek is om na te gaan of indicatoren en bijbehorende vragen nog up to date zijn of er ruimte is om invulling te geven aan de intenties van PBL om een indicator burgerbetrokkenheid te ontwikkelen. Op basis van het onderzoek van Mattijssen et al (in prep.) zal het gaan om de indicatoren gebruik en opinie van natuur.

In dit vooronderzoek wordt daarom onderzocht welke van de huidige enquêtevragen relevant zijn om indicatoren voor burgerbetrokkenheid te meten, of er nieuwe vragen gewenst zijn en welke ruimte daar voor is in de huidige enquête. De bevindingen zullen besproken worden in twee bijeenkomsten met onderzoekers/deskundigen op het gebied van draagvlak en burgerbetrokkenheid bij natuur.

Publicaties