Wettelijke Onderzoekstaken

Wageningen University & Research ondersteunt de overheid bij de uitvoering van wet- en regelgeving, die noodzakelijk is om veilig voedsel, gezonde dieren en een duurzame leefomgeving te kunnen garanderen. Dit is vastgelegd in een overeenkomst: het WOT-statuut.

De uitvoering van de wettelijke onderzoekstaken is ondergebracht in één WOT-instituut en vijf WOT-programma-units.

Instituut voor Wettelijke Onderzoekstaken:

Programma units voor Wettelijke Onderzoekstaken:

  • WOT Besmettelijke Dierziekten (WOT-BD) voert namens de Nederlandse overheid de wettelijke taken uit op het gebied van diergezondheid en dierziektebestrijding. De basis hiervoor vormen de Europese en Nederlandse wetgeving en internationale verdragen.
  • WOT Natuur & Milieu draagt zorg voor een deskundige en betrouwbare uitvoering van de Wettelijke Onderzoekstaken op het beleidsterrein Natuur & Milieu.
  • Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) voert de wettelijke onderzoekstaken uit die verband houden met de genetische diversiteit en identiteit van soorten die van belang zijn voor de landbouw en bosbouw.
  • Centrum voor Economische Informatievoorziening (CEI) houdt zich bezig met de efficiënte en effectieve verzameling, bewerking, opname in en beheer van databanken en presentatie van statistische gegevens over diverse activiteiten van actoren in de agrosector en het landelijk gebied in Nederland en daarbuiten.
  • Centrum voor Visserij Onderzoek (CVO) houdt zich bezig met taken die betrekking hebben op het beheer van de visserij en die vastgelegd zijn in nationale en internationale wetgeving zoals het verzamelen van gegevens over de visserij en de visbestanden en het geven van beheersadviezen.