Bodembiologie

Bodembiologie

Bodembiologie (SBL) beschouwt het bodemleven als een sleutel tot duurzame (agro-) ecosystemen. We bestuderen de rol van bodemorganismen in elementaire (koolstof-, nutrienten-) bodemtransformaties. Ons onderzoek is ingebed in drie thema's: vruchtbare grond; bodemfunctionele biodiversiteit; en bodems en klimaatverandering.

We hebben state-of-the-art laboratoria die dit onderzoek mogelijk maken, bezig met zowel ontwikkelingsonderzoek door middel van PhD, MSc en gefinancierde projecten als gevraagde routineanalyses voor externe klanten.

Uitgebreidere informatie vindt u op de Engelstalige pagina van Bodembiologie.

Ga naar Soil Biology Group