Filosofie

De leerstoelgroep Filosofie richt zich op ethische en epistemologische vraagstukken die betrekking hebben op de relatie tussen mens en de natuur, dieren, voedsel en landbouw. De leerstoelgroep heeft als doel de processen van ethische deliberatie rond wetenschap en technologie in verschillende maatschappelijke en culturele instellingen te begrijpen.

Het onderwijs en onderzoek op Wageningen University is voornamelijk Engelstalig. Uitgebreidere informatie vindt u daarom op de Engelstalige pagina van Filosofie.

Ga naar Philosophy Group