ERRAZE@WUR onderzoeksprogramma

ERRAZE@WUR: voorbereid zijn op nieuwe pandemieën

In het onderzoeks- en investeringsprogramma ERRAZE@WUR werken onderzoekers vanuit diverse disciplines samen aan het wetenschappelijke fundament dat nodig is om toekomstige pandemieën te voorkomen en de impact ervan te beperken.

COVID-19 heeft de wereld in zijn greep. De crisis waarvoor virologen, epidemiologen en gezondheidsinstanties zoals de WHO al decennialang waarschuwen, ondervinden we nu aan den lijve: de ontwrichting van de samenleving en de economie door een ‘disease X’, een nieuwe infectieziekte die een wereldwijde pandemie veroorzaakt. Wat kunnen we leren van COVID-19? Hoe kunnen we uitbraken van nieuwe zoönosen voorkomen en het ontstaan van nieuwe pandemieën tegengaan? Hoe kunnen we voorkomen dat bij toekomstige pandemieën de gevolgen net zo dramatisch zijn als bij COVID-19?

ERRAZE@WUR is een ambitieus WUR-breed onderzoeks- en investeringsprogramma, opgezet om een stevig wetenschappelijk fundament te helpen leggen voor de beantwoording van deze vragen. Met ERRAZE@WUR (Early Recognition and Rapid Action in Zoonotic Emergencies) wil WUR beleidsmakers en beslissers en daarmee de samenleving in brede zin ondersteunen bij het voorkomen van toekomstige pandemieën en het mitigeren van de impact.

Download de PDF met projectoverzicht

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

WUR bevindt zich in een unieke uitgangspositie om de brede integrale wetenschappelijke kennisbasis te helpen bouwen die nodig is om te voorkomen dat toekomstige pandemieën weer zulke verwoestende gevolgen hebben als de huidige. Met dit initiatief nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als leidende organisatie in het domein van gezondheid en duurzame voedselsystemen.

Vier fasen van crisismanagement

In WUR komt de benodigde expertise samen op het gebied van de gezondheid van mens, dier, plant en milieu, het wereldwijde agro-voedselsysteem, economie en maatschappelijke ontwikkelingen, voedselveiligheid en -zekerheid, ethiek en beleid om antwoorden te vinden op de vragen die samenhangen met nieuwe dreigende pandemieën. Met ERRAZE@WUR neemt WUR het initiatief tot een geïntegreerde wereldwijde multi-stakeholder aanpak voor de preventie en het managen van (potentieel) pandemische ziekten, in de vier fasen van crisismanagement:

  1. Preventie
  2. Voorbereid zijn (preparedness)
  3. Response management
  4. Herstel en lessen leren
ERRAZE@WUR visual

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Showcases