Europese samenwerking

Samenwerking Europa

Europa is een belangrijke partner voor Wageningen University & Research. Niet alleen omdat de EU veel investeert in onderzoek en Innovatie, ook omdat veel nationaal en internationaal beleid in Brussel wordt bepaald of afgestemd.

De missies van Europa en die van Wageningen University & Research liggen in elkaars verlengde, dat maakt de samenwerking voor beide partijen waardevol. Wageningen University & Research is zeer actief in de diverse onderzoeksprogramma's en een gewaardeerd gesprekspartner voor beleid betreffende onderzoek, landbouw, voedsel, natuur, visserij en milieu specifiek circular economy. Door intensieve samenwerking met kennispartners en bedrijfspartners uit heel Europa zijn de EU-onderzoeksprogramma's een belangrijke financieringsbron voor onderzoek bij Wageningen University & Research, en fungeren daarmee als multiplier voor het onderzoek en versneller voor innovatie. Bovendien wordt kennis uitgewisseld met topinstituten uit heel Europa en daarbuiten.   

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Participatie WUR in EU-samenwerkingsprogramma's

Wageningen University & Research is partner in verschillende EU-samenwerkingsprogramma's. De programma's zijn gericht op verschillende doelen. Zo zijn er programma's gericht op Kennis en Innovatie-ontwikkeling (KIC'S), om samenwerking met publieke organisaties te stimuleren (ERA-Net), programma's gericht op excellente wetenschape, industrieel leiderschap en aanpakken van maatschappelijke uitdagingen (Horizon 2020) en initiatieven om de strategische onderzoeksagenda te implementeren (JPI).
Hieronder een selectie van de programma's waarin wij participeren.