Nationale programma's

Wageningen University & Research kan haar ambities uitsluitend bereiken via krachtige partnerschappen. Daarom werkt WUR samen met bedrijven, overheid, NGO's en andere onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

Door samen te werken met verschillende partners in de pre-competitieve fase en door onze onderzoekscapaciteiten te combineren, kunnen bedrijven sneller bepaalde drempels vrijmaken die moeten worden toegepast voordat commerciƫle productontwikkeling kan plaatsvinden.

Bij het kiezen van onderzoeksthema's volgt WUR de nationale agenda voor wetenschaps- en innovatiebeleid. Het NWO- en het Topsectorenbeleid zijn hierbij belangrijke drijfveren.
De thema's in de Nationale Wetenschapsagenda spelen ook een leidende rol bij het organiseren van ons thematisch onderzoek.

Een selectie van onze nationale onderzoeksprogramma's:

Over TO2

Onder de naam TO2-federatie bundelen Wageningen University & Research, Deltares, MARIN, NLR en TNO hun krachten op het gebied van toegepast onderzoek. Samen vormen deze instituten de verbinding tussen kennis en innovatie in dienst van de overheid, bedrijfsleven en samenleving. Ze realiseren oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die leiden tot een betere concurrentiepositie voor het Nederlandse bedrijfsleven en een veilige, duurzame leefomgeving voor burgers.

Over 4TU

De vier technische universiteiten van Nederland (TU Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen University) zetten zich gezamenlijk in voor versterking en bundeling van hun technische kennis.
4TU levert een bijdrage aan het welzijn in Nederland door het versterken, bundelen en maximaal benutten van kennis en creativiteit in de technologiesector. Daarom zetten de vier technische universiteiten zich gezamenlijk in voor versterking en bundeling van technologische kennis van de vier universiteiten met als doel voldoende en goed opgeleide ingenieurs en technologisch ontwerpers af te leveren, internationaal toonaangevend en maatschappelijk relevant onderzoek te verrichten en samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven te bevorderen.