Faciliteiten Wageningen Bioveterinary Research CRO

Faciliteiten Wageningen Bioveterinary Research

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) beschikt over gecombineerde dier- en laboratorium faciliteiten voor uiteenlopend onderzoek, zoals vaccinontwikkeling, klinische tests en diervoedingsonderzoek.

HCU met BSL 3 and 4

Onze dierfaciliteiten beslaan een oppervlakte van meer dan een hectare met dierverblijven. Variërend van boerderijomstandigheden tot een high containment unit (HCU) onder humaan biosafety level 3 (BSL 3) en veterinair biosafety level 4 (BSL 4). Genetische gemodificeerde organismen (GMO) kunnen gebruikt worden tot DM level 3.

Ga verder naar:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Onze faciliteiten in diverse tijdschriften

Laboratorium Magazine

In het tijdschrift Laboratorium Magazine van november 2014 verscheen een drie pagina groot artikel over de faciliteiten van Wageningen Bioveterinary Research, in Lelystad.

We beschikken over laboratoria en dierfaciliteiten op veterinair Biosafety level (BSL)-4-niveau. Het betreft hier de High Containment Unit (HCU), waarin met zeer besmettelijke virussen voor dieren gewerkt kan worden. In aansluiting op deze HCU is een nieuwe BSL3 dierfaciliteit gebouwd, die in februari 2015 officieel geopend is. In deze nieuwe faciliteit wordt onderzoek gedaan naar zoönosen, infectieziekten die van dieren naar mensen kunnen worden overgedragen.

Tijdschrift voor Diergeneeskunde

In het artikel Nieuwe zoönosefaciliteit in Lelystad – Standaardisatie vermindert aantal nodige proefdieren in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde (april 2015) vertelt Henk Sloetjes, hoofd Dierverzorging en Biotechniek, over deze bijzondere faciliteit en legt hij uit hoe de omgeving en medewerkers beveiligd zijn. Onze onderzoekers gaan zorgvuldig om met het gebruik van proefdieren; het aantal proefdieren wordt teruggedrongen en het welzijn wordt verhoogd. Daarnaast toetst een onafhankelijk ethische commissie elke dierproef op noodzaak waarbij ook het ongerief van de dieren wordt afgewogen tegen het belang van de vraagstelling.

C2W - voor professionals chemie & life sciences

Op het platform C2W staat een interview met microbioloog en biologisch veiligheidsfunctionaris Henk Wisselink over werken in quarantaine.

Onderzoek met gevaarlijke ziekteverwekkers stelt eisen aan mens en apparatuur. Wie wil werken in een Biosafety level-3-lab, moet vaardigheden ontwikkelen en discipline tonen.