Nieuws

Vijf vragen over vogelgriep en (huis)dieren

article_published_on_label
5 april 2022

Vogelgriep, veroorzaakt door aviaire influenza virussen, komt van nature voor bij wilde watervogels en is zeer besmettelijk voor pluimvee. Bij uitzondering kunnen ook andere dieren vogelgriep oplopen, zoals honden of katten. Nancy Beerens, viroloog bij Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), beantwoordt vijf vragen over of en hoe (huis)dieren vogelgriep kunnen oplopen en hoe je het kunt herkennen.

1. Kan mijn hond of kat vogelgriep krijgen?

Honden of katten kunnen gevoelig zijn voor het vogelgriepvirus wanneer ze in aanraking komen met een besmette dode vogel, bijvoorbeeld door deze op te eten. Het is daarom belangrijk om je hond aan te lijnen in een waterrijk gebied waar mogelijk dode vogels liggen. Er zijn nog geen honden of katten besmet geraakt met het huidige vogelgriepvirus, en daarom is er weinig bekend over de symptomen. Mogelijk kan een infectie bij honden of katten zonder symptomen verlopen. Wanneer er wel symptomen ontstaan zijn dat onder andere koorts, hijgen en benauwdheid, sloomheid, oogontsteking en soms oog- en neusuitvloeiing en zenuwverschijnselen zoals trillen of wankel lopen. Vertoont je hond of kat een of meerdere van deze symptomen, en kan het dier in contact zijn geweest met besmette wilde vogels, neem dan contact op met je dierenarts. Gezelschapsdieren die na contact met wilde vogels neurologische symptomen vertonen en komen te overlijden kunnen worden gemeld bij de NVWA. Voor levende dieren kunnen, in overleg met de dierenarts, monsters worden ingezonden naar ons laboratorium.

2. Ik houd pluimvee (kippen), water- en/of loopvogels in mijn tuin, heb ik dan afschermplicht?

Door het hele land worden zieke en dode vogels aangetroffen met vogelgriep. Er is daarom op 26 oktober 2021 voor hobbyhouders een algemene afschermplicht ingesteld voor pluimvee (kippen), water- en loopvogels. Dit geldt dus ook voor jouw pluimvee, water- en of loopvogels in je achtertuin. Je kan je dieren afschermen door bijvoorbeeld een zeil boven de ren te plaatsen. Op deze manier verklein je de kans dat de dieren zelf ook ziek worden. Heb je het vermoeden dat je dieren toch vogelgriep hebben? Neem dan contact op met je dierenarts.

Let op, vermijd direct contact met een ziek of dood dier, trek bijvoorbeeld handschoenen aan bij het oppakken van een ziek of dood dier en was daarna je handen.

3. Zijn mijn konijnen ook gevoelig voor vogelgriep?

Wanneer je konijnen in de achtertuin houdt, is er een zeer kleine kans dat zij besmet raken. Er zijn nog geen konijnen besmet geraakt met het huidige vogelgriepvirus.

4. Ik heb papegaaien thuis, mogen zij buiten in een volière?

De kans dat jouw papegaaien besmet raken is klein. Dit zou kunnen gebeuren wanneer de ontlasting van een besmette (water)vogelin de volière terecht komt. Het is zeker toegestaan om je vogels naar buiten te doen. Pagegaaien vallen niet onder de afschermplicht en het is aan jou om te besluiten of je dat (kleine) risico wilt nemen.

Wil je materialen, zoals takken, uit de natuur in de volière leggen en zeker weten dat er geen vogelgriep op zit? Het vogelgriep virus kan ongeveer drie dagen overleven op hout, je kan de materialen daarom het beste even een paar dagen bewaren en na enkele dagen in de volière leggen. Dan is de kans op besmetting geminimaliseerd.

5. Mag mijn postduif nog meedoen aan wedstrijden?

Een postduif mag gewoon mee blijven doen aan wedstrijden, hiervoor zijn momenteel geen beperkingen. Duiven kunnen het vogelgriepvirus wel oplopen, maar worden hier niet ziek van, en verspreiden het virus meestal niet.