Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM)

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

Samen met het RIVM brengt Wageningen Economic Research voor de overheid in beeld wat de effecten zijn van het mestbeleid op de bedrijfsvoering (Wageningen Economic Research) en waterkwaliteit (RIVM) op landbouwbedrijven. Via deze site informeren wij deelnemers en geïnteresseerden uit beleid, praktijk en onderzoek over de opzet, de ontwikkelingen en resultaten van het meetnet.

Recente publicaties

Meer publicaties